Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n112 N ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n113 N Възпроизвеждане на Blu-ray 3D Disc Възможно е някои функции и опции да не са достъпни на компютъра. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. ! Не можете да използвате оптичните дискове, ако сте забранили функционирането на оптичното дисково устройство в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на дисковото устройства, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). При модели с устройство за Blu-ray Disc, можете да възпроизвеждате Blu-ray 3D Disc носител и да разглеждате 3D изображения на 3D-съвместим дисплей, например телевизор с 3D функция, като свържете дисплея към компютъра чрез HDMI кабел. ! Следвайте инструкциите в ръководствата от комплекта на компютъра VAIO, когато възпроизвеждате 3D изображения. Използвайте 3D очила, посочени от производителя на телевизора, когато разглеждате 3D изображения. ✍ Прегледайте ръководството за работа с 3D телевизора за детайлна информация относно 3D функцията. 1 Следвайте стъпките в Свързване на телевизор към компютъра (стр. 111) за да свържете 3D телевизора към компютър чрез HDMI кабел и да конфигурирате системата. 2 Изберете режим STAMINA чрез превключвателя за избор на режим. ✍ За информация как да изберете режим на производителност вижте Избор на режими на работа (стр. 122). 3 Натиснете бутоните Fn+F7, за да зададете настройка за сигнал само към външен дисплей. 4 Щракнете върху Старт, Всички програми, CyberLink PowerDVD BD и CyberLink PowerDVD BD.