Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 50 N ! Този модул е проектиран да възпроизвежда дискове, които отговарят на стандарта Compact Disc (CD). DualDisc дискове и някои музикални дискове, кодирани чрез технологии за защита на авторското право, не отговарят на стандарта Compact Disc (CD). Затова тези дискове може да не са съвместими с това устройство. Когато купувате предварително записан или празен диск, който да използвате с компютър VAIO, трябва да прочетете внимателно бележките върху опаковката на диска, за да проверите дали оптичните дискови устройства на компютъра поддържат и възпроизвеждане, и запис. Sony НЕ гарантира съвместимостта на VAIO оптични дискови устройства с дискове, които не отговарят на официалния стандарт за формат “CD”, “DVD” или стандарт “Blu-ray Disc”. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕОТГОВАРЯЩИ НА ТЕЗИ СТАНДАРТИ ДИСКОВЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ФАТАЛНИ ЩЕТИ НА КОМПЮТЪРА VAIO ИЛИ ДА СЪЗДАДЕ СОФТУЕРНИ КОНФЛИКТИ И БЛОКИРАНЕ НА СИСТЕМАТА. За запитвания за дисковите формати се свържете с конкретния издател на предварително записания диск или производителя на записваемия диск. ✍ Запис върху 8 см дискове не се поддържа. ! За възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители със защитени авторски права, актуализирайте AACS кода. Актуализирането на AACS кода изисква достъп до интернет. Както и при други устройства за оптични носители, различни обстоятелства може да ограничат съвместимостта или да не позволят възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. Компютрите VAIO може да не поддържат възпроизвеждане на клипове от пакетирани медийни файлове, записани във формат AVC или VC1 с високи скорости на трансфер. За някои видове съдържание на DVD и BD-ROM Disc носители се изискват регионални настройки. Ако регионалните настройки на оптичното дисково устройство не отговарят на регионалното кодиране на диска, възпроизвеждането няма да е възможно. Освен ако външният дисплей не е съвместим със стандарта за широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), не можете да възпроизвеждате или преглеждате съдържанието на защитени с авторското право Blu-ray Disc носители. Някои видове съдържание може да ограничават изходящия видео сигнал да бъде със стандартно качество или да забраняват изцяло изходящ аналогов видео сигнал. При изходящ видео сигнал през цифрова връзка, например HDMI връзка, се препоръчва използване на цифрова HDCP съвместима среда за оптимална съвместимост и качество на картината. Затворете всички резидентни програми, преди да възпроизвеждате или записвате диск, тъй като това може да причини неизправност на компютъра.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 51 N Бележки относно използването на оптично дисково устройство За запис на данни на диск ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте само кръгли дискове. Не използвайте дискове с друга форма (звезда, сърце, картичка и др.), тъй като това може да увреди оптичното дисково устройство. Не удряйте и не клатете компютъра по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство. Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел или адаптера за променлив ток, докато оптичното дисково устройство записва данни върху диска. Не включвайте или изключвайте компютъра към или от порта-репликатор (опция) по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство. За възпроизвеждането на дискове За да постигнете оптимална производителност при възпроизвеждане на дискове, трябва да следвате тези препоръки: ❑ Някои CD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат компактдискове, създадени на носител CD-R или CD-RW. ❑ Някои DVD плейъри и компютърни оптични дискови устройства е възможно да не могат да възпроизвеждат DVD дискове, създадени на носители DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW или DVD-RAM. ❑ Когато вашият компютър е оборудван с устройство за Blu-ray Disc носители, той може да възпроизвежда Blu-ray Disc носители. Възможно е да не успеете да възпроизведете съдържанието на някои Blu-ray Disc носители чрез компютъра или може да възникнат грешки в компютъра по време на възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. За да възпроизвеждате съдържанието правилно, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации на софтуера за възпроизвеждане на Blu-ray Disc чрез VAIO Update. За информация как да използвате VAIO Update, вижте Актуализиране на компютъра (стр. 35). ❑ В зависимост от системата, можете да откриете прекъсвания на звука и/или изпуснати кадри по време на възпроизвеждане на AVC HD. ❑ Не превключвайте компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът възпроизвежда диск.