Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Vizualizarea unei

Vizualizarea unei imagini prin conectarea aparatului foto la un televizor HD prin intermediul cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat) Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) folosind cablul adaptor de ieșire HD (se vinde separat). Folosiţi un cablu adaptor de ieșire HD, de compatibil Type2c. 1 Conectaţi aparatul foto la televizor folosind un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat). Cuprins Căutarea după operaţiune Verde/albastru/roșu COMPONENT VIDEO IN AUDIO 1 La mufele de intrare audio/video Butonul (Redare) Alb/roșu MENU/Căutarea după setări Cablu adaptor de ieșire HD 2 La multiconector Index 2 Porniţi televizorul și setaţi intrarea. 3 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto. Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi / de pe ecranul LCD al aparatului foto pentru a selecta imaginea dorită. Observaţie • Înainte de a utiliza această funcţie, selectaţi t (Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [HD(1080i)] pentru [COMPONENT]. 150 RO

Vizualizarea unei imagini pe un televizor „BRAVIA” Sync Atunci când utilizaţi un televizor care acceptă „BRAVIA” Sync (compatibil cu SYNC MENU), puteţi utiliza funcţiile de redare ale aparatului foto folosind telecomanda livrată odată cu televizorul, conectând aparatul foto la televizor prin intermediul cablului HDMI (se vinde separat). 1 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat). 2 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind un cablu HDMI (se vinde separat). Cuprins Căutarea după operaţiune Mufă HDMI Butonul (Redare) MENU/Căutarea după setări 1 La mufa HDMI Suport cu ieșiri multiple Cablu HDMI 2 La mufa HDMI 3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea. 4 Apăsaţi butonul (redare) al aparatului foto, pentru a-l porni. 5 t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI] t [Activat] 6 Apăsaţi butonul SYNC MENU de pe telecomanda televizorului, pentru a selecta modul dorit. Index Meniu Funcţie Prezentare imag. cu muzică Redă automat imaginile cu efecte sonore sau muzică de fundal, ca succesiune. Imagine unică Redă o singură imagine odată. Index imagini Afișează simultan mai multe imagini. Vizualizare 3D Redă imaginile 3D înregistrate în modul de fotografiere 3D. Șterge Șterge imaginile înregistrate. Redare cu zoom Redă imaginile mărite. Zoom larg Redă imaginile statice cu formatul de imagine 4:3 în formatul de imagine 16:9 atunci când vizualizaţi o imagine unică. În acest caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată. Rotește Rotește o imagine statică. Mod vizualizare Selectează formatul de afișare a imaginilor multiple. Continuare r 151 RO