Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Utilizarea softului

Utilizarea softului Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)” și a „Music Transfer” (Windows) 1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM. Apare ecranul meniului de instalare. • Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t (SONYPMB). • Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de pe ecran, pentru a continua instalarea. 2 Faceţi clic pe [Install]. Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare). 3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor. Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă). 4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a accepta clauzele acordului și apoi clic pe [Next]. 5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. • Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul efectuării procedurii (pagina 156). • La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile de pe ecran. • DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs. 6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării. 7 Lansaţi softul. • Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe desktop. Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB (numai în limba engleză): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ sau faceţi clic pe (PMB Help). • Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] t (PMB). • Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”, faceţi dublu clic pe (PMB Launcher) de pe desktop. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Observaţii • Conectaţi-vă ca Administrator. • Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe ecran. Selectaţi [Start]. • Dacă „PMB” a fost deja instalat pe computerul dvs. și dacă versiunea „PMB” este inferioară versiunii de pe CD-ROM-ul livrat, reinstalaţi „PMB” de pe CD-ROM. • Dacă versiunea este superioară celei de pe CD-ROM, reinstalarea „PMB” nu este necesară. Atunci când conectaţi aparatul foto și computerul printr-un cablu USB, funcţia „PMB” disponibilă este activată. • Dacă „PMB” a fost deja instalat pe computerul dvs. și dacă versiunea „PMB” este inferioară versiunii 5.0, unele funcţii pot să fie inaccesibile după ce instalaţi „PMB” de pe CD-ROM-ul livrat. De asemenea, puteţi porni „PMB” sau alte softuri din „PMB Launcher” instalat concomitent. Pentru a lansa „PMB Launcher”, faceţi dublu clic pe (PMB Launcher) de pe desktop. 154 RO

Instalarea „Music Transfer” (Macintosh) 1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM. 2 Faceţi dublu clic pe (SONYPMB). 3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] din folderul [Mac]. Este iniţiată instalarea softului. Observaţii • „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh. • Închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”. • Pentru instalare, trebuie să vă conectaţi ca Administrator. zNoţiuni introductive despre „PMB” • „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer pentru a le putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs. și faceţi clic pe [Import]. • Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe ecranul aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi clic pe [Export] t [Easy Export (PC Sync)] din meniul [Manipulate] și apoi clic pe [Export]. • Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora. • Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj tip calendar. • Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica data și ora realizării. • Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri. • Discurile Blu-ray, AVCHD și DVD-Video pot fi create pe baza filmelor AVCHD importate pe un PC. (Aveţi nevoie de un computer cu conexiune la Internet în momentul creării iniţiale a unui disc Blu-ray sau DVD-Video). • Puteţi încărca imagini pe un serviciu de reţea. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet). • Pentru mai multe informaţii, vezi (PMB Help). Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index zNoţiuni introductive despre „Music Transfer” „Music Transfer” vă permite să înlocuiţi fișierele muzicale înregistrate din fabrică în aparatul foto cu melodiile dumneavoastră preferate și puteţi șterge și adăuga fișiere muzicale. Puteţi, de asemenea, recupera melodiile înregistrate în fabrică în memoria aparatului foto. • Puteţi importa următoarele tipuri de melodii cu ajutorul „Music Transfer”. – Fișierele MP3 stocate pe hard diskul computerului dvs. – Melodii de pe CD – Muzica predefinită și salvată pe aparatul foto • Înainte de a lansa „Music Transfer”, executaţi t (Setări) t (Setări principale) t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la computer. Pentru alte informaţii, vezi ajutorul din „Music Transfer”. 155 RO