Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Setări în rafală

Setări în rafală Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi apăsat butonul declanșator. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 (Setări în rafală) t modul dorit Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi . (Dezactivat) (Ridicat) (Mediu) (Redus) Înregistrează o singură imagine. Realizează maximum 10 imagini succesive pe secundă. Realizează maximum 5 imagini succesive pe secundă. Realizează maximum 2 imagini succesive pe secundă. Observaţii • Opţiunea [Setări în rafală] nu este disponibilă în următoarele situaţii: – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul Autoreglare superioară – În modul Defocalizare fundal – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans – În modul Film – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată – În modul Facil • [Bliţ] este setat la [Dezactivat]. • La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de maximum zece imagini. • Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii. • [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini. • Dimensiunea imaginii [VGA] va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă. • Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită. • În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate poate scădea. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index zDespre înregistrarea fotografiilor în rafală După realizarea fotografiilor în rafală, fotografiile sunt afișate în cadre pe ecranul LCD. Atunci când toate imaginile sunt aranjate în cadre, înregistrarea este finalizată. Puteţi opri înregistrarea atingând [Anulare înregistrare] t [OK]. După oprire, sunt înregistrate imaginea afișată în index, precum și cele de la procesarea imaginilor. 70 RO

Macro Folosiţi această setare pentru a realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar fi insectele sau florile. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Macro) t modul dorit În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele din partea stângă a ecranului. (Auto) (Focalizare apropiată) Aparatul foto reglează automat focalizarea de la subiecţii la distanţă la prim-plan. Folosiţi acest mod pentru a fotografia la distanţe mici. Fixat la partea W: Aproximativ 1 cm – 20 cm Observaţii • [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii: – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul Autoreglare superioară – În modul Defocalizare fundal – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans – În modul Film – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată – În modul Facil – Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane] • Reţineţi următoarele atunci când utilizaţi modul Focalizare la mică distanţă. – Nu puteţi folosi funcţiile Recunoaștere scenă și Detecţie feţe. – Acest mod este anulat dacă întrerupeţi alimentarea aparatului sau comutaţi modul de fotografiere la un alt mod. – În acest mod, singurele setări ale bliţului pe care le puteţi utiliza sunt [Activat] și [Dezactivat]. – Viteza de focalizare scade. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 71 RO