Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Redare prin derul.

Redare prin derul. Redare continuă Renunţare la Vizualiz. 3D Observaţii Redă fotografiile derulante realizate în modul Foto pan. prin balans 3D. Atingeţi u pentru a reda/opri redarea imaginilor derulante și / pentru a modifica sensul de derulare. • În momentul redării unei fotografii 3D realizate la dimensiunea de imagine [16:9], [Redare prin derul.] nu este disponibil. Redă continuu numai imaginile 3D. Atingeţi / pentru a afișa imaginea următoare/precedentă. Încheie redarea 3D. • Atunci când selectaţi modul (Vizualizare 3D), sunt afișate numai imaginile 3D. • Dacă redaţi o fotografie realizată în modul [Foto pan. prin balans 3D] cu [Direcţie fotografiere] setată la [Sus] sau la [Jos], imaginea este redată orizontal pe televizor. •Atingeţi t (Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [Auto] sau [1080i] pentru [Rezoluţie HDMI]. • Semnalul sonor este setat la [Declanșator]. • Nu conectaţi aparatul foto și echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieșire. Atunci când aparatul foto și televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieșire, nu sunt generate nici imagini și nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca și defecţiuni ale aparatului foto și / sau ale echipamentului conectat. • Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare. De exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs., să redaţi în modul 3D sau să auziţi sonorul acestuia. • Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI. • Atunci când conectaţi aparatul foto la un televizor, utiizaţi un cablu HDMI care poate fi conectat la minimufa de pe spatele aparatului și la mufa televizorului. • Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită perioadă de timp, atunci când realizaţi filme cu aparatul foto și televizorul conectate printr-un cablu HDMI (se vinde separat). Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 54 RO

Mod Facil Vă permite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare. Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 Setaţi butonul de mod / la (Imagine statică). 3 t (Mod Facil) t [OK] Observaţii • Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea ecranului crește automat. • Modul de redare se modifică la [Mod Facil]. zFuncţiile disponibile în modul Facil (fotografiere) Declanșator zâmbet: Atingeţi (Zâmbet). Dimens. imag.: t [Dimens. imag.] t Selectaţi [Mare] sau [Mică] Bliţ: t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau [Dezactivat] Temporizator: t [Temporizator] t Selectaţi [Dezactivat] sau [Activat] Ieșire mod Facil: t [Ieșire mod Facil] t [OK] Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index zDespre opţiunea Recunoaștere scenă Opţiunea Recunoaștere scenă este disponibilă în modul Facil. Această funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să realizeze fotografia. Pictograma Recunoaștere scenă • Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro), (Focalizare apropiată) sau (Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD atunci când scena este recunoscută. Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 81. 55 RO