Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

33. 7. Pag: 13 art. 7

33. 7. Pag: 13 art. 7 dat de ongewaarden geen meerder torf als voor eigen provisie nodig zijn mogen graven op pone van een olden schild en den torf. Dezen artikel blijft in wesen. Markeboek Hellendoorn 1710-1814 8. Pag: 14 art. 3 niemand sal uitheemse schare gansen op schutten bij een tonne biers ijdermaal als hij bekeurt werdt. Dezen art. blijft in waarde dan het bier werd verandert en, en in die plaats 6 guldens gesteldt. 9. Pag: 14 art. 4 daar sal niemand schapen hoeden in den Es eer dat hij bloot is, en bij een tonne 34. tonne biers. Op den 9 art. is verstaand dat er geen schapen in den Esch sullen hoeden, als wanneer de boek weite in den grond is en voor dat dan weer bloot van rogge is sullende nog thans niemand te nae hoeden en op haar eigen land blijven op een boete van 6,- gulden en sal de schade vergoe” “det worden. 10. Pag. 15 art. 5:6 in ‟t broek of groen landen Niet te hoeden bij een olde schild etc.: Dezen 10den art: blijft in staat. 11. Pag. 15 art. 8 is verdraget dat de Meijer luiden den dwars graven bij Rosink Sullen 35. sullen opgraven etc. bij een vat Bremer biers. Blijft dezen 11 art: als vooren dan de boete besteld op 8 daalder in plaats van Breemer bier. 12. Pag. 16 dat den Esch bevredigt sal blijven werden en besouden bij een halve tonne Bremer bier jedermaal. Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 14

Den 12 art: blijft in waarde dan alleen omtrent den Zuid Esch soude men provisioneel discretie gebruiken. 13. Pag. 16 dat niemand door de hilgen boomen sal drijven op pone van een vierendeel Deventer bier. 36. Desen art: blijft als alleen dat in plaats van bier een daalder geset werd. 14. Pag: 18 art: 5 wie in de Merckte heijde of weijde of plaggen maaijt en niet gewaart is, breekt jedermaal een g:guld: Desen 14 art: blijft meede in sijn voorigen waarde. 15. Pag: 19 dat niemand bij een boete van 10 g:guld: salmogen aangraven etc. Desen art: blijft als voren en sal sonder voorkennis van den Mercktn Rigter niet mogen geschieden. 37. 16. Pag: 96 Dat de Caters geen Gansen mogen houden etc. Blijft desen art: in wesen. 17. Pag: 32 gereserveerd dat de onge” “waarden ‟s jaarlijkx sulllen moeten betalen een Rijxdaalder. Desen art: blijft in sijn vorige waarde. 18. Pag: 139 Dat de gezworens sullen gehouden sijn de breukvalligen aan den Merckten rigter bekent te maken op de boete van 1 old schild. Den 18 blijft als vooren. 38. 19. Den Heer Merckten rigter versoeckt dat geresolveerd en een poene gesteld mag worden op diegeene welke verweijgeren Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 15

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Horae Belgicae
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad