Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

“Baanzekerheid is heel

“Baanzekerheid is heel mooi, maar van die functieniveau-zekerheid moeten we af. Mensen die ooit een F-functie gekregen hebben, maar dat niveau echt niet (meer) waarmaken moet je eenvoudiger terug kunnen zetten. Dus niet alleen maar promotie, ook demotie.” - 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Maak demotie een onderdeel van de CAO en maak het tot een bespreekbaar onderwerp. Het moet normaal worden gevonden dat iemand een minder stressvolle functie gaat vervullen, minder gaat werken e.d. in overeenstemming met zijn mogelijkheden en wensen” - Staffunctionaris, 55 jaar of ouder, schaal 10-13, vakbondslid - “Het moet veel makkelijker worden om ambtenaren te ontslaan. Dit is ook in het belang van werkgever, de ambtenaar zelf en collega's van de desbetreffende ambtenaar. Enkele disfunctionerende collega's kunnen de motivatie van een hele groep verpesten en de leidinggevende heeft erg weinig prikkels en mogelijkheden om deze situaties goed te kunnen aanpakken.” - Anders, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 - “[…]. Nu lijkt het wel alsof collega´s die er al lang zijn een soort beschermde dier status hebben en daardoor kantjes eraf lopen c.q. hun werk niet correct en naar behoeven uitvoeren. Dit vind ik absoluut niet kunnen.” - Medewerker uitvoering, 25 t/m 34 jaar, schaal 6-9 2.6. Minder drempels voor mobiliteit Stelling: Uit de toelichting: Verbind een termijn aan functies, om meer doorstroom te krijgen “Binnen de vaste aanstelling krijgt de ambtenaar een functiecontract. De werkende voert een functie bijvoorbeeld maximaal drie, vijf of zeven jaar uit. Daarna is hij samen met zijn werkgever verantwoordelijk voor het bepalen van de volgende stap: intern of extern. De overheid en de ambtenaar gaan regelmatig met elkaar in gesprek over wat die stap kan zijn.” Er is géén brede meerderheid voor het idee om de doorstroom te stimuleren door een termijn te verbinden aan functies. Alleen bij staf- en beleidsdirecties zijn er meer voorstanders dan tegenstanders. Opvallend is dat er in schaal 14 en hoger meer uitgesproken voor- of tegenstander zijn. (zie figuur 8) 17

Figuur 8. Termijn aan functie (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) Stelling: Uit de toelichting: Voer een welkom-terug-regeling in, zodat ambtenaren makkelijker een periode buiten het Rijk kunnen werken “Wie nu een baan accepteert buiten het Rijk, komt nog maar moeilijk terug. Veel ambtenaren blijven daardoor langer hangen, soms hun hele loopbaan. Dat terwijl het Rijk doorstroom wil stimuleren en steeds meer behoefte heeft aan werknemers met competenties en netwerken van buiten. Een welkom-terug-regeling kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door ambtenaren die elders werkervaring op gaan doen, toegang te blijven bieden tot (interne) vacatures bij het Rijk.” Waar wél een grote meerderheid voor is, is het verlagen van de drempels voor mobiliteit. 67% van de ambtenaren zou graag de mogelijkheid willen hebben om een periode elders te werken met behoud van de mogelijkheid om terug te keren. 4 Onder medewerkers beleid is dit zelfs 75%. Tegenstanders zijn er nauwelijks. (zie figuur 9) Via de open velden vroegen respondenten ook aandacht voor andere drempels voor interne en externe mobiliteit, zoals de herkenbaarheid van functies voor de markt en het ontbreken van een rijksbrede aanstelling. 4 Er bestaat bij het rijk al wel een terugkeerregeling in de vorm van een “terugkeergarantie”, die de werkgever soms aanbiedt om talent niet kwijt te raken of de drempel voor mobiliteit te verlagen. Het voorstel is om over een soortgelijke regeling collectieve afspraken te maken. 18

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...