Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

“Maak een flexibele

“Maak een flexibele regeling voor rijksambtenaren waaruit een langjarige verbondenheid blijkt tussen werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld een wereldreis of tijdelijk korter werken mag en wordt qua inkomensgevolgen etc. uitgesmeerd over een langere periode. Dit is een unieke arbeidsvoorwaarde waarmee de Rijksoverheid (vooral) jongelui langere tijd bindt en zo goed personeel werft.” - Medewerker toezicht, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Voer de levensloopregeling opnieuw in. Iedereen heeft wel een fase in zijn leven waarin hij tijdelijk minder (of even helemaal niet) wil werken, bijvoorbeeld doordat hij/zij zorgt voor kinderen of ouders, of het gewoon even rustiger aan wil doen. Met de levensloop regeling kan dit.” - Beleidsmedewerker, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “Er is ouderschapsverlof en in beperkte mate ook zorgverlof. Schep een mogelijkheid om (tijdelijk) minder te kunnen werken (tegen minder salaris) om extra zorg te kunnen bieden aan ouders/kinderen/partner” - Anders, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Geef iedereen eenzelfde budget voor een telefoon van de baas. Wil je een duurdere telefoon? Prima maar dan met bijbetaling uit eigen middelen.” - Medewerker toezicht, 45 t/m 54 jaar, schaal 6-9 “Graag de fietsregeling uitbreiden in verband met de E-bike. We kunnen met de tijd mee gaan. We kunnen zelfs proefrijden op een E-bike op het werk, maar de fietsregeling is maar voor €750, terwijl een goede E-bike €2250 kost. Graag uitbreiden naar een beter pakket zodat de auto op de oprit blijft staan (milieu).“ - Anders, 35 t/m 44 jaar, schaal 1-5 “Zet dat socialistische jaren-70 reisbeleid/ OV-gepush aan de kant en laat medewerkers zelf kiezen hoe ze binnen reisbudget willen reizen. Geef medewerkers via de werkkostenregeling mogelijkheid tot vergoeden van bv. internetaansluiting thuis voor thuiswerken, keuze voor een (duurdere) smartphone, tablet op laptop. Het is nu allemaal zo schraal vergeleken bij wat er fiscaal mogelijk is (en wat het bedrijfsleven wel biedt).” - Medewerker toezicht, 45 t/m 54 jaar, schaal 14-18 2.8. Kwaliteit van het personeelsmanagement Leidinggevenden zijn van grote invloed op het werkplezier en de ontwikkelkansen van ambtenaren, blijkt uit de binnengekomen reacties. Een groot aantal respondenten wil meer aandacht voor de leidinggevende capaciteiten van managers. “Leidinggevenden zijn van invloed op de loopbaan, reken hen meer af op de P-resultaten dan op de inhoudelijke doelstellingen” - Beleidsmedewerker, 35 t/m 44 jaar, schaal 14-18 21

“Functioneringsgesprekken worden altijd top-down gevoerd. Bij leidinggevenden zou het ook goed zijn om de medewerkers structureel te horen. Nu is dat afhankelijk van individuele benadering. De huidige methode leidt tot '' naar boven kijken'”' - 55 jaar of ouder, schaal 14-18 “Werknemers mogen hun eigen leidinggevende beoordelen. Deze beoordeling wordt meegenomen in het functioneringsgesprek van de leidinggevende.” - Beleidsmedewerker, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Geef personeel inspraak over de benoeming en ontslag van managers.” - Medewerker toezicht, 45 t/m 54 jaar, 14-18 “Maak een aanspreekpunt waar ambtenaren kunnen melden als de afspraken door het lokale management worden gefrustreerd” - Medewerker toezicht, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “Zorg voor goed management op inhoud en op mensen, laat niet-functionerende mensen niet te lang in hun functie zitten, […] en laat de top van elke afdeling een integere en professionele cultuur uitdragen.” - Medewerker toezicht, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Schrap het aantal managementlagen. Jonge medewerkers willen geen manager, die willen coaches en mentoren om zich te kunnen ontwikkelen.” - Medewerker uitvoering, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 22

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Themarapport_Overgewicht
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon