Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Figuur 13. Als je echt

Figuur 13. Als je echt moet kiezen, wat geeft dan de doorslag bij het accepteren van een functie? Figuur 14. Wat vindt je van deze ideeën? (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) 25

3.3. Waarom niet-leden geen lid zijn Er is niet gevraagd waarom respondenten wel of geen lid zijn van een vakbond. In de open velden geeft een aantal respondenten dit zelf aan. Ook een aantal voormalig vakbondsleden heeft dit toegelicht. Zij geven aan hun mening onvoldoende vertegenwoordigd te zien of afgeschrikt te worden door de besproken onderwerpen en de stemverhouding binnen de verenigingen. “Ik vind de contributie niet zozeer het probleem. Ik wil best betalen voor een groep mensen die belangen vertegenwoordigd, echter mis ik de vertegenwoordiging van de vakbond van mijn belangen. Vakbonden zouden daarom veel meer de groep medewerkers zelf inspraak moeten geven door middel van dit soort surveys en deze uitkomsten moeten gebruiken om de juiste dingen te doen.” - Medewerker uitvoering, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “[…] Ik ben geen lid van een vakbond aangezien deze in mijn 18 jaar bij de dienst alleen de belangen van oudere medewerkers heeft gesteund. Ik begrijp dat mijn doelgroep laag was maar hierdoor voel ik me wel benadeeld en buitengesloten en heb ik geen animo om lid te worden van een bond.” - Medewerker toezicht, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Luister meer naar je mensen. Na ruim 25 jaar lidmaatschap van een vakbond heb ik deze opgezegd. Ik voel mij niet vertegenwoordigd door mijn vakbond, zeker ook omdat er nu pas, na 9 jaar weer een nieuwe CAO gaat komen." - Medewerker toezicht, leeftijd 45-54, schaal 6-9 “Reden waarom ik geen lid meer ben is omdat zowel de vakbond als ondernemingsraad continue concessies doen. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je staat voor de belangen van je werknemers of dit ambtenaren zijn of anders.” - Medewerker uitvoering, leeftijd 55+, schaal 6-9 “Er zijn niet veel twintigers of dertigers bij de vakbonden. De reden lijkt mij duidelijk, bijna alle punten waar de bonden wat aan doen betreft voor de collega's die 50+ zijn. Alles wat voor deze collega's geregeld wordt kost de twintiger of dertiger weer geld zoals ook de stimuleringspremie. De bonden hebben een handtekeningactie gehouden om het te behouden maar voor de jongeren is het juist beter dat het versoberd is. Immers, ergens moet het geld vandaan komen en Den Haag betaald daar niet aan mee, dus het komt uit de potjes die voor alle medewerkers ter beschikking staan.” - Medewerker toezicht, 25 t/m 34 jaar, schaal 6-9 “Vakbonden vertegenwoordigen momenteel vooral oudere werknemers en verdedigen enkel verworven rechten. Vind een manier als vakbonden om dat te veranderen, want jongeren sluiten zich niet aan bij een club waardoor zij zich op geen enkele manier vertegenwoordigd voelen.” - Beleidsmedeweker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “[…] Ik ben voor een basislidmaatschap van een bond waarmee je alleen stemrecht hebt en geen toegang tot overige voorzieningen die een bond biedt. Ik zie mijzelf als politiek geëngageerd, maar de hoge contributie is een van de redenen (naast het behoudende imago van vakbonden...) om geen lid te worden.” 26

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon
Stromboli Het eiland Stromboli bestaat uit een vulkaan die ... - DeDS
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Aver, de genealogische vereniging van de UT-kring, bestaat 10 jaar!
kantoorservice met de puntjes op de i IB OFFICE BESTAAT 15 JAAR !
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University ...