Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

- Medewerkers

- Medewerkers Uitvoering, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Ik ben bijzonder te spreken over idee#6 (iedere Rijksambtenaar laten stemmen). Ik ben lid geweest van een vakbond. Binnen de bond was geen ruimte voor een ander geluid. In externe communicatie werd mijn naam ('onze achterban van x aantal leden vindt...') gekoppeld aan meningen die niet de mijne zijn. Ik wil wel graag inspraak, maar ik wil niet opnieuw lid worden van een vakbond. Dit geldt voor meerdere jongeren weet ik." - Beleidsmedewerker, leeftijd 25-34, schaal 10-13 “Ik wil het liefst vertegenwoordigd worden door een vakbond die niet alleen ouderen vertegenwoordigd. Misschien moeten we een soort 'groepsinschrijving' organiseren als jongere generatie, waarbij we pas echt lid worden als we een kritisch aantal hebben gehaald (drempel), dat het verschil zou maken om de koers van de vakbonden daadwerkelijk aan te passen.” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 3.4. Onrust van twee kanten Er is felle kritiek geuit naar aanleiding van dit initiatief, zowel in de richting van de initiatiefnemers als de vakbonden. Ook hebben er stevige discussies plaatsgevonden op de platforms waarop deze survey gedeeld is, soms in bewoordingen die niet voor herhaling vatbaar zijn (o.a. rijksportaal, binnenlandsbestuur.nl, beeldkrant belastingdienst). Vakbondsleden lijken bezorgd over mensen die niet lid zijn van een vakbond maar wel inspraak vragen, omdat zij vrezen dat werknemers daardoor minder sterk komen te staan. Veel niet-leden op hun beurt zijn bang zijn dat er geen ruimte is voor hun belangen in het huidige systeem, en zien een bevestiging in de felle reacties van vakbondsleden. Verschillende respondenten roepen op tot solidariteit. “Prima dat jongeren een stem willen bij de onderhandelingen. Dat kan door gewoon lid te worden van een vakbond en je stem te laten horen! Misschien is het goed om het "ouderwetse" begrip solidariteit weer eens in herinnering te roepen. Het is een misverstand om te denken dat je als individu wel je arbeidsvoorwaarden kunt regelen.” - ‘Gerald’, via binnenlandsbestuur.nl, 30 augustus 2016 “Een vreemd idee dat deze groep jongeren zich wil bemoeien met de inzet - en daarmee met de spelregels - van de vakbonden. Waar anders mag je vanaf de zijlijn meepraten als je geen lid van de club bent? Ik was in de veronderstelling dat dit soort vragen gesteld wordt aan de (betalende) leden. Geen lid, bemoei je dan ook niet met werkzaamheden van de club. […]” - ‘Rekenaar’, via binnenlandsbestuur.nl, 31 augustus 2016 “Als niet-vakbondsleden hun stempel mogen gaan drukken op de CAO-onderhandelingen dan zie ik mij genoodzaakt mijn langjarig FNV lidmaatschap op te zeggen.” - Geanonomiseerd, via Beeldkrant belastingdienst, 5 september 2016 “Naast het artikel ook even de reacties gelezen en het valt me op dat die zo zuur en heftig van toon zijn. Juist het gevoel dat ik daarbij krijg, namelijk dat een ander geluid niet wordt 27

getolereerd, voelt nogal verstikkend. En dat terwijl het artikel alleen gaat over het feit dat heel weinig jongeren nog lid zijn van een vakbond en er onderzoek naar gedaan wordt waar ze dan wél behoefte aan hebben. Wat kan er mis zijn met onderzoek? Hadden de vakbonden zelf ook al een tijd geleden kunnen bedenken toen hun ledenaantal vooral onder jonge leden afnam. Het voelt door deze reacties alsof een nieuwe generatie geen nieuwe inbreng mag hebben om na te denken over haar eigen toekomst. Dat terwijl eerdere generaties het maar wát goed voor elkaar hebben. Kortom: geef alsjeblieft een beetje lucht aan een ander geluid.” - ‘D. Geerds’, via binnenlandsbestuur.nl, 30 augustus 2016 “Laat een deel van de CAO alleen gelden voor mensen die beseffen dat je samen moet werken aan goede arbeidsvoorwaarden met andere woorden voor mensen die lid zijn van een vakbond”. - Beleidsmedewerker, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “Wanneer gesprekken worden gevoerd over een cao, moet de werkgever niet (enkel) spreken met vakbonden maar met een daadwerkelijke afspiegeling van de werkgevers. Als jonge Rijksambtenaar voel ik nul associatie met de vakbonden en vind ik mijn stem en mijn belangen niet gehoord aan de onderhandelingstafel. Salaris en pensioen staat niet bij iedereen op 1, in ieder geval niet bij deze jonge Rijksambtenaar!” - Beleidsmedewerkers, 25 t/m 34 jaar, Schaal 10-13 “Verklein de macht van de vakbonden. Deze vertegenwoordigen slechts een klein deel van de werknemers.” - Staffunctionaris, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Ik ben eigenlijk wel voorstander van het idee om iedereen digitaal te laten stemmen over de eigen arbeidsvoorwaarden, maar vind wel dat metname jongeren wel van alles willen, maar nergens aan mee willen doen. Ik krijg een beetje een "free-rider" gevoel. I want it all and I want i now! Waarom niet collectief (bijv. via vakbond) en solidair gezamenlijk ergens aan werken. Misschien moet de vakbond op de schop, maar met alleen maar roepen en klagen en je nergens voor inzetten of bij aansluiten kom je er ook niet.” - Anders, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Zorg dat de gemaakte afspraken gunstig zijn voor iedereen en niet alleen voor de oudere medewerkers. De vertegenwoordigers (vakbonden) die onderhandelen met de baas over nieuwe voorwaarden zouden ook het belang voor jongeren in het oog moeten houden (ipv een goede regeling voor henzelf en het pensioen voor de jongeren zeer ongunstig maken)” - Medewerker toezicht, Jonger dan 25 jaar, schaal 1-5 “Stimuleer dat jongeren lid worden van een vakbond. Samen staan we sterker. In de advieswereld zie je wat er gebeurt als de organisatiegraad laag is. Daar worden ouderen nu juist de dupe.” - Uitvoering, 45 t/m 54 jaar, schaal 14-18 3.5. Hoe ambtenaren vertegenwoordigd willen worden Respondenten is gevraagd hoe zij het liefst vertegenwoordigd willen worden, waarbij meerdere opties mogelijk waren en tevens eigen antwoorden konden worden ingezonden (zie hieronder). 28

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...