03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

Lezing<br />

Lieve Blancquaert<br />

Let's talk about sex<br />

Donderdag 3 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Met ‘Let’s talk about sex’<br />

brengt Lieve Blancquaert<br />

een nieuw recept met<br />

dezelfde ingrediënten:<br />

zichzelf, human interest,<br />

fotografie, de wereld, een<br />

universeel onderwerp. Maar de saus is deze keer iets pikanter.<br />

Lieve reisde opnieuw de wereld rond op zoek naar pakkende,<br />

verrassende verhalen en leefwerelden met als onderwerp:<br />

seks ... in de breedste zin van het woord.<br />

Prijs € 10,00<br />

Film<br />

Dealer<br />

Maandag 14 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

‘Dealer’ is het regiedebuut<br />

van Jeroen Perceval die met<br />

zijn eerste langspeelfilm lof<br />

oogstte in binnen- en buitenland.<br />

'Dealer’ vertelt het<br />

verhaal van de veertienjarige drugsdealer Johnny die in<br />

een tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie<br />

verblijft. Hij droomt van een beter leven.<br />

KASSA € 5,00 | VVK € 4,00<br />

Familie<br />

Les Zerkiens<br />

Schrik (+5j)<br />

In teken van Kunstendag voor Kinderen<br />

Zondag 20 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

13u - CCL<br />

Theater<br />

Christophe Vandegoor,<br />

Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte<br />

Knechten van de Koers<br />

Donderdag 10 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Koers in Vlaanderen is heilig. In<br />

Knechten van de Koers bekijken<br />

zanger Jelle Cleymans, auteur<br />

en stand-up comedian Joost Van<br />

Hyfte en journalist Christophe<br />

Vandegoor het wielrennen door<br />

hun eigen bril. Cleymans als wielerliefhebber, Vandegoor als<br />

verteller en Van Hyfte als een moderne hofnar. Het resultaat is<br />

een cocktail van hilarische anekdotes, onverwachte opdrachten<br />

en nostalgische verhalen.<br />

Jo Mahieu, Dirk Van der Linden en Yves Baibay zorgen voor de<br />

muzikale begeleiding.<br />

KASSA € 19,00 | VVK € 17,50 | VRIEND € 16,00 |<br />

-26j € 16,00<br />

Muziek<br />

Willy Sommers<br />

De soundtrack van mijn leven<br />

Vrijdag 18 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Willy Sommers, ooit de kroonprins van<br />

het Vlaamse lied, bestijgt inmiddels de<br />

troon. Na de trilogie van ‘Het Erfgoed<br />

van Willy Sommers’ en daarna het<br />

nostalgische ‘Sommers of 69’ keert Willy<br />

Sommers terug naar de theaters met ‘De soundtrack van mijn<br />

leven’.<br />

KASSA € 28,00 | VVK € 26,50 | VRIEND € 25,00 | -26j € 14,00<br />

Of het nu gaat over schrik hebben van spinnen, van het donker, van de dood of van monsters, Les Zerkiens<br />

kaarten deze angsten met zachtheid aan.<br />

Naast de voorstelling van Les Zerkiens voorzien we tijdens de Kunstendag voor Kinderen een gratis creatief<br />

aanbod in thema ‘schrik’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Meer info volgt later op onze website.<br />

KASSA € 7,50 | VVK € 6,00 | -26j € 4,00<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!