03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zaterdag 10 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Golden Oldies CC Lanaken<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00<br />

E Goldenoldiesevenementen@hotmail.com<br />

Van zaterdag 17 <strong>december</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

zondag 18 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kerstmarkt Seniorencampus 3 Eiken<br />

Locatie: Seniorencampus 3 Eiken<br />

Prijs: Gratis<br />

Van donderdag 1 t.e.m.<br />

15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Workshop Sokken breien<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Woensdag 7 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kortste-dag-tocht<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 3,00 Kansentarief UiTpas: € 0,6<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

N +32 496 058 120<br />

Woensdag 7 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Rouw- en verliescafé: Rouw en verlies na<br />

zelfdoding i.s.m. vzw Rouw- en verliescafé<br />

Vlaanderen<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 8 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Workshop: Likeur - Advocaat en een<br />

verrassingslikeurtje<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 13 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kindje op komst - sessie Borstvoeding<br />

Locatie: Wit-Gele Kruis Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/welzijn<br />

Donderdag 15 en<br />

vrijdag 16 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Kerst<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Donderdag 15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Vorming: Rouwen om opa<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Goesting het leven - Frank Keunen<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Literatuur Vlaanderen<br />

D www.lanaken.be/bibliotheek<br />

Zondag 18 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kerstconcert "Komt allen tesamen"<br />

Locatie: Kerk St. Lambertus<br />

Prijs: € 10,00 Kansentarief UiTpas: € 2,00<br />

Org.: Koor de Oosterster<br />

Donderdag 22 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

KERSTNAMIDDAG<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

N +32 89 730 061<br />

Dinsdag 27 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Film : La Grande Vadrouille (samen uit,<br />

samen thuis)<br />

Locatie: Euroscoop Lanaken<br />

Prijs: € 6,50 Kansentarief UiTpas: € 1,3<br />

Org.: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Woensdag 28 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Pré - Oudjaarsbal<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 29 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Dansen met het seniorenorkest Lanaken<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

N +32 89 730 061<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of<br />

kan je op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Jouw activiteit ook in L-magazine? Zet dan zeker<br />

voor 1 <strong>december</strong> je activiteit in de uitdatabank<br />

(www.uitdatabank.be) Vergeet ook niet de postcode<br />

van Lanaken (3620) of Rekem (3621) te vermelden.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!