03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NIEUWS<br />

Binnenkort staan er opnieuw Feeënbomen bij ons!<br />

Vanaf maandag 7 <strong>november</strong> worden er opnieuw op<br />

verschillende locaties in Lanaken "Feeënbomen"<br />

geplaatst. De bomen komen er voor kinderen uit gezinnen<br />

die het financieel moeilijker hebben. Zij kunnen hun wensen<br />

voor de feestdagen in deze bomen achterlaten. De gezinnen<br />

hebben de wensen van hun kinderen bij het OCMW binnengebracht.<br />

Deze wensen worden anoniem in de verschillende<br />

feeënbomen opgehangen. Vervolgens kan iedereen helpen<br />

om de wensen in vervulling te laten gaan:<br />

1. Je neemt gewoon een envelop uit de boom of vraagt<br />

online via E welzijn@lanaken.be om een wens<br />

2. Je koopt het cadeautje<br />

3. Je brengt het cadeautje ingepakt binnen op het OCMW.<br />

Op die manier komt het cadeautje anoniem op de juiste<br />

plaats terecht.<br />

De Feeënboom Lanaken is een initiatief van Huis van het Kind<br />

Lanaken, Gemeente en OCMW Lanaken en de Sint-Vincentiusvereniging.<br />

Het idee werd opgepikt uit Dilsen-Stokkem<br />

- vzw The Good Witches.<br />

Locaties waar je vanaf<br />

7 <strong>november</strong> een<br />

Feeënboom kan vinden:<br />

• Bibliotheek<br />

• Gemeentehuis<br />

• IBO Villa Kakelbont<br />

Rekem en Veldwezelt<br />

• Kinderdagverblijf<br />

‘t Blommeke<br />

• Lokaal Dienstencentrum<br />

“Aan de Statie”<br />

Bloembollenactie<br />

Honingbijen en wilde bijen stellen het vandaag<br />

niet zo goed. Dit komt onder meer door een<br />

tekort aan voedsel. Een extra aanbod aan planten<br />

met een goed stuifmeel- en nectargehalte in de tuin<br />

is dus voor hen zeer welkom. Wij bieden dit najaar<br />

opnieuw gratis bloembollen aan. Elk pakket bestaat<br />

uit 40 biologisch geteelde bloembollen (krokus,<br />

blauwe druifjes, tulp en sierui). Deze plant je slechts<br />

één keer in het najaar (tot eind <strong>november</strong>). Bovendien<br />

hoef je ze niet uit de grond te halen en groeien<br />

de planten elk jaar verder.<br />

Bestellen kan enkel via<br />

D www.lanaken.be/bloembollen<br />

Er geldt een beperking van één pakket per gezin.<br />

Op = op!<br />

Niet lekker in je vel?<br />

Limburgers kampt met lichte mentale klachten en zit<br />

1 op de 5 niet lekker in z’n vel. Slechts enkelen zoeken psychologische<br />

hulp. Velen denken “dit lost zichzelf wel op” of “ik kan dit zelf wel de<br />

baas” of “psychologische hulp is te duur”. Gevolg: sluimerende probleempjes<br />

verergeren. Er bestaan helaas geen wondermiddeltjes, maar … praten met<br />

een eerstelijnspsycholoog kan wonderen doen. Eerstelijnspsychologen zijn<br />

rechtstreeks toegankelijk en bieden op korte termijn psychologische hulp<br />

aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De eerste sessie is gratis,<br />

verdere sessies zijn tegen een voordelig tarief van € 11 (€ 4 met verhoogde<br />

tegemoetkoming), voor een groepssessie betaal je € 2,5. Vind een eerstelijnspsycholoog<br />

in jouw buurt via D www.ggzlimburg.be en maak een<br />

eerste afspraak.<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!