25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

YAĞLI BOYA GRUBU

SENTETİK ASTAR

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

• Son kat boyada oluşabilecek dalgalanmaları ve boya kusurlarını önler

MONOTİP ANTİPAS + BOYA

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde, ilk ve son kat boya olarak kullanılır.

• Her tip paslı veya paslanır metal yüzeyde dekoratif görününüm kazandırmak,

paslanmaktan korumak amacıyla geliştirilmiş, astar ve son kat boyadır.

SENTETİK ANTİPAS

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde son kat boya uygulanmasından önce kullanılır.

• Son kat boyada oluşabilecek dalgalanmaları ve boya kusurlarını önler

İSTUT İS KAPATICI BOYA

Boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, grafitti (boya, mürekkep,

keçeli/mumlu kalem, ruj vs.) gibi lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde

kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen, mat iç cephe boyasıdır.

• Fazla yüzey hazırlığı gerektirmeden, her türlü yüzeye uygulanabilir

• Rutubet lekelerine, küfe ve dökülmeye karşı dayanıklıdır

• Su ve deterjan ile silinebilir

• Beyazlığını korur, zamanla sararmaz

• Kurşun içermez, sağlığa zararlı değildir

/demaboyakimya /demaboya.com 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!