25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AHŞAP GRUBU

AHŞAP KORUYUCU

İçeride ve dışarıda her türlü ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır. Ayrıca ahşap

koruyucu ve vernik uygulaması gerektirmez. Transparan yapısı ile ahşabın doğal

dokusunu gizlemeden renklendirip korur.

• Ahşabın doğal dokusunu gösterir

• Uzun ömürlü

• UV ışınlarına karşı dayanıklı

YAT VERNİK

Binaların her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde, ahşaptan yapılmış mobilyalarda ve

deniz taşıtlarının ahşap kısımlarında kullanılır. Ahşabın doğal görünümünü bozmadan

atmosfer koşullarına, çizilmeye, yağmur ve deniz suyunun yıpratıcı etkilerine karşı

korur. Çatlamaz, kabarmaz ve dökülmez.

• Suya dayanıklı

• Hava şartlarına dayanıklı

• UV ışınlarına karşı dayanıklı

• Doku farkını önler

CAM CİLA

Tek komponentli üretan alkid esaslı, hava kürlenmeli sararmayan, çizilmeye karşı

dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, parlak parke verniğidir. Ev, ofis, spor

salonu gibi parkenin kullanıldığı her mekâna uygun, ahşap zeminler, merdivenler,

lambriler gibi her cins ahşap üzerine uygulanabilen, son derece sert ve elastik bir

vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.

/demaboyakimya /demaboya.com 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!