Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

‣ Sporsuz, gram

‣ Sporsuz, gram pozitif düzgün olmayan çubuklar Corynebacterium cinsi: Patojen türleri içerir, toprak, su, hava, bitkilerde, insan ve hayvanların bağırsak sistemlerinde ve deride bulunur. Halk arasında kuşpalazıolarak da bilinen difteri hastalığının etmeni C.diphtheriaedır. Bulaşmasıgenellikle gıdalar ile olur. 1.3.8. Lam, Lamel, Mikroskop Kullanımıve Bakımı Mikroskop; mikroorganizmaların görülebilmeleri için büyütülmelerini ve görülebilir hale getirilmelerini sağlayan mikrobiyolojinin önemli aracıdır (Resim 1.1.). Mikrobiyoloji laboratuvarında genellikle aydınlık alanlı mikroskoplar kullanılmaktadır.Bunun dışında kullanılan mikroskoplar karanlık alanlı, ultraviole, fluoresans, faz-kontrast, elektron mikroskoblarıdır. Mikroskopta optik ve mekanik olmak üzere iki kısım vardır; ‣ Mekanik Kısım Ana tüp: Optik kısma ve aydınlatma sistemine destek görevi görür. Üst tarafta 160-180 mm uzunluğunda optik kısımlarıtaşıyan ve bazı mikroskoplarda ana tüpün içinde ayarlanabilen çekme tüp bulunmaktadır. Tabla: Ana tüpün alt tarafında, üzerine preparatın konduğu kısımdır. Kıskaç: Tabla üzerinde lamısabitleştirmek için kullanılır. Kol: Ana tüple tabla kol yardımıile birleşir. Mikroskobun kaldırılması veya taşınmasına yardımcıolur. Ayak: Tablanın alt tarafında at nalışeklindeki ayak mikroskobun istenilen pozisyonda durmasınısağlar. Kol ve ayak eğilme yeri (eklem) adıverilen mekanizmayla bağlıdır. Tüpün üst kısmında oküler, alt ucunda objektiflerin vidalandığırevolver bulunur. Kolun her iki yanında kaba ayar (makro), ince ayar (mikro) vidalarıyer alır. Kaba ayar vidasıile objektif aşağıve yukarıhareket ettirerek obje yaklaşık olarak bulunur. İnce ayar vidasıile görüntü netleştirilir. Kondansör vidası: Kondansörü aşağıve yukarıhareket ettiren vidadır. Hızlıvida da denmektedir. 18

Resim 1.1: Mikroskop ‣ Optik Kısım: Aydınlatma sistemi (ayna, diyafram, iris) ve kondansörden ibarettir. Ayna: Işınlarıpreparat üzerine yansıtmaya yarar. Kondansör: Aynadan gelen ışınlarıpreparat üzerinde toplayan mercekler sistemidir. Diyafram: Kondansörün alt kısmında bulunur, objektife giren ışık diyaframla kontrol edilir. Objektif: Aydınlanan cisimden gelen ışınlarıtüpe geçiren mercekler sistemidir. Mikroskopta bulunan üç objektifin büyütme ölçüleri farklıdır. En kısa objektif üzerinde 10x yazar ve en az büyütme gözlenir. Diğer objektifte 40x yazar en fazla büyütür. En uzun objektifin üzerinde ise 90x veya 100x yazar buna immersion objektifi denir. İmmersiyon objektifindeki mercek çok küçüktür ki, yeteri kadar ışık mercekten içeri geçemez. Bunu sağlamak üzere kırılma indisi cam ile aynıolan sedir (immersiyon) yağıdamlatılarak kullanılmasıgerekir. İmmersiyon objektifi kullanılacağızaman preparat üzerine bir damla sedir yağı damlatılır ve objektif sedir yağına batırılarak inceleme yapılır. Oküler: Ana tüpün üst ucuna yerleştirilen mercekler sistemine oküler denir. Mikroskopta her biri çeşitli (10x, 15x, 20x) büyütme gücüne sahip üç adet yedek oküler bulunur. Oküler büyütmesi 10x, objektifinki 100x, mikroskopta incelenen bir cisim 1000 defa büyümüşolarak görülür. 19

мексика - Tez Tour
“ “
Kompost Rehberi