Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Gıda maddesinin türü

Gıda maddesinin türü ve durumu yanında, bileşimi de küf gelişimini, dolayısıyla aflatoksin oluşumunu etkiler. Aflatoksin riskli gıdalar; yer fıstığı, diğer fıstıklar ve bunlardan üretilen ürünlerle badem, badem ezmesi, pul biber ve pirinç gelir. Bunlardan başka un, irmik, ekmek, Hindistan cevizi pullarıve yumurtalışehriyeler de aflatoksin içeren gıdalardandır. Aflotoksin zehir etkisine sahiptir. Akut rahatsızlıklar yanında, kanser oluşturucu etkisi vardır. Toksin uzun süre alınırsa tehlike belirir. En duyarlıorgan karaciğerdir. Karaciğerde tahribat yapar. Gıdalarda fazla aflotoksin bulunan bölgelerde yapılan araştırmalar siroz ve karaciğer kanserinin arttığınıgöstermiştir. Bunun dışında mide kanserine neden olur. 4.8. Hazır Besiyeri ve Özellikleri Besiyerleri, içinde mikroorganizma gelişmesine elverişli koşulları sağlayan ortamlardır. Kullanılışamacına göre genel ve özel olarak iki gruba ayrılır. Genel besiyerleri çeşitli mikroorganizmaların üremesine izin veren besiyerleridir. Özel besiyerleri ise sadece bir grup veya bir cins mikroorganizmaların üremesine izin veren besiyerleridir. Besiyerleri çeşitli ticari firmalar tarafından hazırlanıp piyasaya sunulmaktadır (Resim 4. 9.). Bu tip besiyerlerinin ambalajıüzerinde nasıl kullanılacağıyazılıdır. Resim : 4. 9 Hazır besiyeri Bazıbesiyerleri ise tablet halinde pazarlanmaktadır. Bu tabletlerden her biri belirli bir hacim distile su içinde eritildiğinde besiyeri hazırlanmışolur. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında distile su kullanılmalıdır. Musluk suyu kimyasal bileşim bakımından stabil olmadığıgibi ülkemizde suların yüksek düzeyde klorlanmasıda 66

musluk suyu kullanımınıengellemektedir. Distile su özel düzeneklerde damıtılmışsuyu ifade eder. 4.9. İnkübatör ve İnkübasyon Mikrobiyoloji laboratuvarında inkübatörler prensip olarak mikroorganizma geliştirme ortamıolarak kullanılmaktadır (Resim 4. 10). Kullanım amacına göre farklısıcaklıklarda çalışan ( 20-28ºC, 37ºC, 55ºC vb. ), farklı büyüklüklerde ve çeşitli özelliklerde inkübatörler laboratuvarda önemli araçların başında gelir. İnkübatörde sıcaklık değişimi +/-1ºC olmalıdır. İnkübatörün sıcaklık değişimi sık sık minumum / maksimum termometre ile kontrol edilmelidir. İnkübatörün kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar; ‣ İnkübatöre direk güneşışığıgelmesi engellenmelidir. ‣ Aşırıdolumdan kaçınmalıdır. Yerleştirmede hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde boşluklar bırakılmalıdır. ‣ İnkübatör kapağısık sık açılmamalıdır. ‣ Düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Resim 13: İnkübatör İnkübasyon; ekim yapılmışbesiyerinin inkübatörde belli sıcaklık derecesinde ve belli süre tutulmasıişlemidir. Aranacak / sayılacak mikroorganizmaya göre inkübasyonda sıcaklık ve atmosfer koşullarısağlanmalıdır. Genel olarak psikrofil bakteriler 7ºC’da, mezofil aerob bakteriler, mayalar ve küfler 28 - 30ºC’da, enterobacterler, clostridium, staphylococcus gibi bakteriler 35-37ºC’de, termofil bakteriler 45 ºC’de, özel çalışmalar için 4 - 44.5 - 55 - 60ºC gibi inkübasyon sıcaklıklarıda kullanılır. İnkübasyon atmosferi olarak aeroblar ve fakültatif anaeroblar için normal atmosfer koşulları, anaeroblar için inkübasyon ortamından oksijen uzaklaştırılmalıdır. 67

мексика - Tez Tour
“ “
Kompost Rehberi