Views
3 weeks ago

Genel_Mikrobiyoloji

ÖĞRENME

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 Gıda teknolojisinde küflerin yaralıve zaralıetkilerini öğrenerek gıda üretiminde gerekli tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA ‣ Çevrenizde bulunan kurutma fabrikasınıziyaret ediniz. Küf gelişmesini engellemek için alınan tedbirleri araştırarak rapor hazırlayınız ve bilgilerinizi arkadaşlarınız ile paylaşınız. 3.1. Hücre Yapıları 3. KÜFLER Küfler ökaryotik mikroorganizmalardandır. Hücre yapısıdıştan içe doğru hücre duvarı, stoplazma zarı, stoplazma ve çekirdekten oluşur. (Şekil 3. 1) Şekil 3. 1: Küf hücre yapısı 1. Hücre duvarı, 2. Stoplazma zarı, 3. Mitokondri, 4. Golgi cisimciği, 5. Ribozom, 6. Endoplazmik retikulum, 7. Glikojen, 8. Polimetafosfat, 9. Çekirdek, 10. Çekirdekçik, 11.Çekirdek zarı, 12. Septum, 13. Lipit taneciği, 14. PHP., 15. Vakuol ve 16. Tomurcuk yarası Hücre bölümleri ve yapısımayalara benzese de küflerin hücre duvarıkitinsi yapı gösterir. Hücreler çok çekirdeklidir. Diğer hücre içi organellerin yapı, sayıve görevleri mayalara benzer. Hücre duvarının içinde yarıgeçirgen stoplazma zarı, bunun içinde de 36

protoplazma bulunur. Protoplazmada etrafızarla çevrili bir veya birkaç çekirdek, çeşitli granüller, endoplazmik retikulum, mitokondri ve golgi cisimcikleri bulunur. Küfler doğada hava, toprak, su ve organik maddeler üzerinde yaygın olarak bulunur. Küf hücreleri ard arda dizilerek hifleri, hifler ise çeşitli şekillerde dallanma yaparak hif topluluğunu oluşturur. Bu hif topluluğuna miselyum denir. Hifler bölmeli (septa) veya bölmesiz (septasız) olur (Şekil 3. 2). Bunlar klorofil içermez, sporlar kesede veya açıkta oluşur. Açıkta oluşan sporlara konidi, bunu taşıyan hife de konidifor, spor kesesine sporangium ve spor keselerini taşıyan hiflere de sporangifor denir (Şekil 3. 2). Bölmeli hif Bölmesiz hif Şekil 3. 2: Küf hif şekilleri ve sporları Hif olarak isimlendirilen ipliksi yapıdaki oluşumlar çıplak gözle de kolayca görülür. Küfler, miselyum oluşturan çok hücreli funguslar olarak tanımlanır. 3.2. Küflerin Mikroskopta Görünüşlerine ( Morfoloji ) Göre Sınıflandırılmaları Mikroskopta incelemede hifler, septalı(bölmeli) veya septasız (bölmesiz), dallanmış veya dallanmamışolabilir. Bu durum cins, tür veya çevre etkisi ile değişim gösterir. Septalı olanlar Zygomycetes sınıfıiçinde Mucorales takımıüyeleri küfler bu özelliğe sahiptir. Septasız olanlara örnek ise Ascomycetes’lerden Aspergillus ve Penicillum’dur. (Şekil 3. 3) Hiflerin kalınlığıcins, tür ve çevre koşullarına göre 1-10µ arasında değişir. Monila Mucor Penicillium 37

mySKI_Dergi_9.Sayı
52-53
katalog
Kompost Rehberi
airclean-turkce kopya
Klima Ünitesi
148395-471261-30.09.2016
HASTA HAKLARI VE HASTA İLETİŞİMİ
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
s.b.2010_klavuz_lowres_23092010
palmel-katalog
Atego
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Maya 62&85
fathersforjustice30daysactivuty
Magig CG #65
nova Reklam Katalog
Sayı 1 Mayıs 2016
GeyikliBültenn
GEYİKLİBÜLTEN2TASARIM
GeyikliBülten
GeyikliBültenn270120172
Bolu’da Turizm
GeyikliBültenn30012017
merged
Hicaz_Demiryolu_Foto_Albumu
Pov
6-то издание - AHK Bulgarien
Untitled - 清华大学出版社
第23期 - 中国纱线网