Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler ‣ Mikroorganizmalarla çalıştığınızı, ‣ Kişisel hijyene dikkat etmeyi, ‣ Atölye önlüğünüzü giymeyi, ‣ Çalışma öncesi ellerinizi yıkamayı, ‣ Eldiveninizi giymeyi , ‣ Gerekli araç gereci hazırlamayı, ‣ Peynir (kaşar) örneği alınız. ‣ 3-5 gün oda ısısında bekletiniz. ‣ Küflenme başladığında renk, yapıve koku değişimlerini gözleyiniz. ‣ Preparat hazırlayınız. ‣ Mikroskopta inceleyiniz. ‣ Küflerin genel özellikleri konusunu hatırlayınız. ‣ Temiz lam üzerine bir damla lugol veya lactophenol çözeltisi damlatarak daha iyi bir görüntü elde edebilirsiniz. ‣ Lameli kapatınız ve hava kabarcığı kalmamasına dikkat ediniz. ‣ Önce 10x, sonra 40x objektifle görüntü bulmaya dikkat ediniz. ‣ Küflerin özelliklerini hatırlayarak ve şekilleriyle karşılaştırarak çizdiğiniz şekillerden küfleri tanımlayınız. ‣ Mikroskopta gördüğünüz şekilleri defterinize çiziniz. 44

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kurallarını uyguladınz mı? 2. Kişisel hijyen kurallarınıuyguladınız mı? 3. Uygun kaba yeterli miktarda kaşar peyniri aldınız mı? 4. Oda ısısında bekleterek kaşar peynirindeki değişiklikleri gözlediniz mi ? 5. Küf incelemek için preparat hazırladınız mı? 6. Mikroskop ayarlarınıve preparat incelemesini yapabildiniz mi ? 7. Mikroskopta gördüğünüz şekilleri çizdiniz mi? 8. Mikroskopta gördüğünüz şekillerden kaşar peynirinde gelişen küflerin şekillerini çizerek tanımlayabildiniz mi ? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızıbir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamıevet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 45

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训