Views
8 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

ÖLÇME VE

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. ÖLÇME SORULARI Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli fungus olarak tanımlanır? A) Bakteri B) Maya C) Küf D) Miselyum 2. Küflerin isimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Koloni özellikleri B)Hiflerin şekli C) Koloni renkleri D)Hepsi 3. Antibiyotik üretiminde kullanılan küf cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aspergillus B) Penicillium C) Mucor D) Rhizopus 4. Makine küfü de denilen küf aşağıdakilerden hangisidir? A) Geotricum B) Rhizopus C) Mucor D) Botrytis Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlışise (Y) yazınız. ( ) 5. Küfler ökaryot organizmalardır. ( ) 6. Hifler çıplak gözle görülmez, mutlaka mikroskopla incelemek gerekir. ( ) 7. Küfler aerop geliştikleri için yüzeyde hızla yayılır. Aşağıdaki cümlede boşbırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 8. Küflerdeki farklırenkler ……………….lerden kaynaklanır. 9. Küfler %.............’ün altında su içeren ortamlarda gelişemez. DEĞERLENDİRME Cevaplar ızıcevap anahtarıile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Öğrenme faaliyeti-3’ü bitirmişbulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevaplarınız varsa ilgili faaliyeti tekrar ediniz. 46

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 AMAÇ Gıda ve mikroorganizma ilişkisini kurabilecek, mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynaklarınıve neden olduğu hastalıklarıöğrenebilecek, gıda üretiminde alınabilecek tedbirleri öğrenebileceksiniz. ARAŞTIRMA ‣ Çalışma gruplarıoluşturarak çeşitli gıda işletmelerinde alınan hijyen ve sanitasyon tedbirlerini araştırınız ve rapor hazırlayınız. ‣ Mikrobiyal bulaşma kaynaklarınıaraştırarak rapor hazırlayınız. ‣ Hazırladığınız raporlarısınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 4. GIDA VE MİKROORGANİZMALAR 4.1. Gıdalarda Mikrobiyal Aktivite Doğada mikroorganizmalar, bitki ve hayvanlar arasında doğal ve sürekli bir etkileşim vardır. Mikroorganizmalar insan gıdasınıoluşturan bitkisel ve hayvansal kaynaklıgıda maddelerini kullanarak varlıklarınısürdürür. Gıdaların içeriğini proteinler, yağlar, karbonhidratlar,vitamin ve mineraller ve su gibi değişik besin öğeleri oluşturur. Bu besin öğeleri nedeniyle gıdaların çoğu mikrobiyal gelişme için mükemmel bir ortam oluşturur. Mikroorganizmaların enzimatik faaliyetleri sonucu çeşitli besin maddelerinin yıkımı ve yeni metabolitlerin üretimi gıdalarda arzu edilmeyen tat ve koku oluşumuna neden olur. Mikroorganizmaların asıl işlevi kendi nesillerini ve yaşamlarınıdevam ettirmektir. Bu amacıgerçekleştirmek için aşağıdaki temel reaksiyonu yürütürler. Tüm organik bileşikler → Hücre yapıları+ Enerji + İnorganik bileşikler Gıdalarda bozulmaya neden olan saprofit mikroorganizmalar ile insanlarda gıda zehirlenmesi ve enfeksiyonlara neden olan patojen mikroorganizmaların dışında fermente et, süt, sebze-meyve ürünleri ile bira, şarap gibi alkollü içeceklerin üretiminde rol oynayan yararlımikroorganizmalar da vardır. Herhangi bir gıdada patojen mikroorganizma bulunmasıhalk sağlığıaçısından risk oluşturur. 47

Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
第6章角色制作流程中的经验和教训
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
2016%20YILI%20%C3%9CR%C3%9CN%20L%C4%B0STES%C4%B0(1)
Фанати дали гопака - МТС Україна