Views
7 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 AMAÇ Mikroorganizma kavramınıve mikroorganizmaların canlılar alemindeki yerini öğrenecek ve mikroskop kullanarak mikroorganizmalarıinceleyebileceksiniz. Gıda teknolojisinde bakterilerin yararlıve zararlıetkilerini öğrenerek gıda üretiminde gerekli tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA ‣ Çevrenizde bulunan gıda işletmelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarına inceleme gezisi düzenleyerek veya okulunuzdaki laboratuvarda inceleme yaparak mevcut araç gereçleri inceleyiniz ve laboratuarda çalışma sırasında dikkat edilecek hususlarıaraştırınız. ‣ Gıdalarda bakterilerin neden olduğu bozulmalarıgenel olarak araştırınız. ‣ Araştırmalarınızırapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla yorumlayınız. 1.1. İlgili Tanımlar 1.1.1. Mikroorganizma 1. MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ Mikroskopla görülebilen basit ve tek hücreli canlılara denir. Bu terim ‘çok küçük canlı’ anlamındaki Yunanca sözcüklerden türetilmiştir. Mikroorganizma olarak isimlendirilen canlılar, gelişmişcanlılardan daha önce yeryüzüne yayılmışlarsa da çok küçük olmalarınedeni ile bunların doğrudan izlenip, incelenebilmeleri için mikroskop ve mikroskoplama tekniklerinin gelişmesini beklemek gerekmiştir. 1.1.2. Mikrobiyoloji ve Bilim Dalları Mikrobiyoloji bileşik bir sözcük olup, Yunanca mikro, biyo ve loji sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu sözcüklerden mikro gözle görülemeyecek kadar küçük, biyo canlı, loji de bilim anlamına gelir. Sözlük anlamı, gözle görülmeyecek kadar küçük canlı bilimi olmaktadır. Mikrobiyoloji doğal bilimler arasında genç bir bilim dalıolmasına rağmen, kısa zamanda her yönüyle büyük gelişmeler göstermiştir. Bu hızlıgelişmenin sonucu olarak günümüzde çok farklıuğraşalanlarına yönelik, farklıad ve kapsamda mikrobiyoloji dalları ortaya çıkmıştır. 3

mySKI_Dergi_9.Sayı
52-53
katalog
Kompost Rehberi
HASTA HAKLARI VE HASTA İLETİŞİMİ
148395-471261-30.09.2016
Klima Ünitesi
s.b.2010_klavuz_lowres_23092010
airclean-turkce kopya
palmel-katalog
Atego
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Hava yastığı
Maya Nurbs Manual
Maya Keyboard Shortcuts - Shortcutmania.com
nova Reklam Katalog
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Autodesk Maya 2017 の レンダリングに 関 する 変 更
Dia 1 - Stichting Maya
Disco ADN Maya
Natural dyes - Maya Archaeology
fathersforjustice30daysactivuty
Magig CG #65
Maya 62&85
将 来 の 展 望
Render Magazine #07/2016
Los Mayas
10_Best_Landscapes_P..
GEYİKLİBÜLTEN2