Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

Teoretisk ramme - Medborgerskab

”Selvbestemmelse – evnen til at bestemme over egne etiske, økonomiske, politiske

og religiøse holdninger og meninger

Medbestemmelse – evnen til at deltage i indretningen af en fælles kulturel og politisk

offentlighed

Solidaritet – evnen til at gøre en indsats for de udsatte og svage i samfundet”.

Ifølge Klafki leder ovenstående evner til forskellige hovedproblemer, som

(Korsgaard, 2008: 61)

mennesket i den senmoderne verden bliver konfronteret med og skal have indsigt i.

Disse problemer kan eksempelvis omhandle spørgsmål om fred, miljø,

samfundsskabt ulighed og nye tekniske styrings-, informations- og

kommunikationsmedier samt intime og personlige jeg/du forhold. Gennem

undervisning kan der erhverves indsigt og handlingskompetencer, hvorved man

gøres i stand til at deltage i diskussion og løsning af fælles udfordringer og opgaver

(Korsgaard, 2008: 62; Klafki, 2001: 46). Klafkis problemfelter indrammer meget godt

problemerne for menneskene i vores samtid, men mangler dog måske at gå lidt

dybere ind end ”du/jeg forholdet” og mere ind i, hvordan vi forholder os i

fællesskabet.

Traditionelt set kan medborgerskab betragtes ud fra forskellige niveauer fra

verdensborgerskab til medborgerskab i det lokale. Decideret verdensborgerskab

finder man i store internationale virksomheder, der bygger på medarbejdere på

tværs af modersmål, religion eller hudfarve. Her er det primære sprog som oftest

engelsk og virksomhedens værdier er udviklet i en fælles proces. Globalt

orienterede virksomheder ønsker ofte at signalere en form for globalt ansvar, og

gennem tiden er tiltag som Fair Trade og Max Havelar 3 opstået som værende

globale tiltag til gavn i det lokale miljø (Hinge, 2008: 34).

3 Mærkningsordning af produkter, til gavn for at begrænse fattigdom, give bønderne en bedre

mulighed for at bestemme over eget liv, og skåne miljøet bedst muligt under produktionen

(Fairtrade, 2010).

30

More magazines by this user
Similar magazines