Die rituelle Mannifaltigkeit des Hochamtes in den Handschriften des ...

ada.usal.es
  • Keine Tags gefunden...

Die rituelle Mannifaltigkeit des Hochamtes in den Handschriften des ...

30frasastaiiaēca.] raϑβąm.[aiiaranąmca. asniianąmca.māhiianąmca.yāiriianąmca.sarəδanąmca. yasnāica.vahmāica. x naoϑrāica.frasastaiiaēca]zwt’ yaϑā. ahū. vairiiō. yō.ātrauuaxšō. [frā.mē.mrūtē.] lʾspyk aϑā. ratuš.[a ā cī . haca. frā. a auua.vīδuu . mraotū.] krtn’hmlʾspyk yaϑā. ahū. vairiiō.yō. zaōtā. [frā.mē. mrūtē.]zwt’ aϑā. ratuš. [a ā cī .haca. frā. a auua. vīδuu .mraotū] krtnfrasastaiiaēca.] raϑβąm.[aiiaranąmca. asniianąmca.māhiianąmca.yāiriianąmca.sarəδanąmca. yasnāica.vahmāica. x naoϑrāica.frasastaiiaēca]ahurahe. mazd .[raēuuatō. arənaŋuhatō.]amə anąm. spəṇtanąma āunąm. frauua inąm.[uγranąm. aiβiϑūranąm.paoiriiō. kaē anąm.frauua inąm.nabānazdištanąm.frauua inąm x naoϑra.yasnāica. vahmāica.x naoϑrāica. frasastaiiaēca]zwt’ yaϑā. ahū. vairiiō.ātrauuaxšō. [frā.mē.mrūtē.] lʾspyk aϑā. ratuš.[a ā cī . haca. frā. a auua.vīδuu . mraotū.] krtn’hmlʾspyk yaϑā. ahū. vairiiō.yō. zaotā. yō. zaotā.[frā.mē. mrūtē] aϑā. ratuš.[a ā cī . haca. frā. a auua.vīδuu . mraotū] krtn’ahurəm. mazdąm.[raēuuaṇtəm.arənaŋuhaṇtəm.yazamaide: amə ā spəṇtā.hux aϑrā.] hu ŋhō.y[azamaide.]frasastaiiaēca.] raϑβąm.[aiiaranąmca. asniianąmca.māhiianąmca.yāiriianąmca.sarəδanąmca. yasnāica.vahmāica. x naoϑrāica.frasastaiiaēca][ahurahe. mazd .raēuuatō. arənaŋuhatō.amə anąm. spəṇtanąm]gāϑābiiō.(A2.1)[spəṇtābiiō.ratux aϑrābiiō. a aonibiiō.ahunauuaitii . gāϑaii .uštauuaitii . gāϑaii .spəṇtā.mainii uš. gāϑaii .vohu.x aϑraii .3 gāϑaii .vahištōištōiš. gāϑaii .]zwt’ yaϑā. ahū. vairiiō. yōātrauuaxšō. [frā.mē.mrūtē.] lʾspyk aϑā. ratuš.[a ā cī . haca. frā. a auua.vīδuu . mraotū.] krtn’hmlʾspyk yaϑā. ahū.vairiiō. yō. zaotā. [frā.mē.mrūtē] zwt aϑā. ratuš.[a ā cī . haca. frā. a auua.vīδuu . mraotū] krtn’ahurəm. mazdąm.[raēuuaṇtəm.arənaŋuhaṇtəm.yazamaide: amə ā spəṇtā.hux aϑrā. hu ŋhō.yazamaide. gāϑ .] spəṇt .ratux aϑr . a aonīš.yazamaide. ahunauuaitīm.gāϑąm. a aonīm. a ahe.ratūm. yazamaide:uštauuaitīm. gāϑąm.a aonīm.3 a ahe. ratūm.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine