31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Isännöitsijä katsoo<br />

asioita vuosien päähän<br />

– Isännöitsijän tehtävä on huolehtia, että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta. Työ on sellaista jatkuvaa<br />

pientä patistamista, että ”nyt pitäisi korjata noita juttuja”, tiivistää Runosmäen Lämpö Oy:n uusi<br />

isännöitsijä Kari Tuominen työnsä tavoitteen.<br />

Kari Tuominen on syyskuussa aloittanut Runosmäen Lämmössä yhtenä sen isännöitsijöistä. Hän pohtii,<br />

että isännöitsijä tarjoaa taloyhtiöille tärkeitä työkaluja – erityisesti tietoa. On säännöllisesti selvitettävä<br />

eri rakenteiden tilaa ja tehtävä kuntoarvioita, että taloyhtiön hallitus voi tehdä hyviä ratkaisuja.<br />

Taloyhtiön hallituksella tulee olla ammattilaisten tekemä viisi- tai kymmenvuotissuunnitelma. Suunnitelmat<br />

auttavat kunnostamaan yhtiöitä systemaattisesti.<br />

– Ymmärrän, että monet ajattelevat, että asuminen tulee turhan kalliiksi, kun aina korjataan. Mutta<br />

jos korjauksia ei tehdä tasaisesti, syntyy korjausvelkaa eli korjauksen tarve patoutuu. Sitten asiat<br />

menevät vähän vuoristorataa välillä eletään säästäväisemmin ja vuoden kahden kolmen päästä on sitä<br />

enemmän tehtävää.<br />

Inhimilliset tekijät vaikuttavat<br />

Jatkuvan korjaamisen periaate tiedetään. Silti<br />

se ei ole läheskään kaikissa yhtiöissä normaali<br />

käytäntö.<br />

– Paljon riippuu siitä, millainen hallitus ja aikaisemmat<br />

hallitukset ovat taloyhtiöissä olleet.<br />

Toimintatapaan on usein inhimillisiä syitä.<br />

Toivotaan esimerkiksi, ettei isoja remontteja<br />

tarvitse tehdä enää oman eliniän aikana. Tuominen<br />

muistuttaa, että vaikka kulut isoista saneerauksista<br />

ovat suuria – niitä ei tarvitse maksaa<br />

heti. Myös esimerkiksi asuntosijoittajat katsovat<br />

hyvinkin tarkasti, missä kunnossa talot ovat. On<br />

heidänkin etunsa, että taloyhtiö on kunnossa.<br />

– Asunto on houkuttelevampi asukkaalle ja toisaalta<br />

sijoittaja saa vähentää rahoitusvastikkeet<br />

kuluina verotuksessa.<br />

Kari Tuominen aloitti syyskuun alussa Runosmäen<br />

Lämpö Oy:ssä uutena isännöitsijänä, hän siirtyi<br />

tehtävään Turun Isännöintikeskus Oy:stä, jossa on<br />

työskennellyt yli kahdeksan vuoden ajan.<br />

Taloyhtiön toiminta on kahden kauppa. Sekä isännöitsijä, että hallituksen jäsenet voivat vaikuttaa<br />

siihen, miten asiat sujuvat. Pitää ymmärtää, että isommat remontit valmistellaan huolella.<br />

– Käytetään ammattilaisia, tehdään hyvät suunnitelmat ja toteutetaan sitten.<br />

Insinööritaustalta isännöinnin imuun<br />

Kari Tuominen on taustaltaan prosessitekniikan insinööri. Hän on aikaisemmin toiminut ammattikoulun<br />

opettajana ja suunnittelutöissä metalliteollisuudessa. Vuoden 2008 lama antoi syyn vaihtaa alaa.<br />

Jo silloin omat kokemukset kahden taloyhtiön hallitustyöstä ja hallituksen puheenjohtajuudesta olivat<br />

tehneet isännöitsijän työn tutuksi.<br />

– Kun oli pitkään ollut eri hallituksissa ja pakostakin joutunut asunto-osakeyhtiölakia lukemaan, tiesi<br />

mitä tehtäviä ja vastuita on.<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!