31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirjaston kuulumisia<br />

Tapahtumia kevätkaudella 2019<br />

Vempaintuki<br />

ma klo 10–12 (14.1.–13.5.)<br />

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön<br />

opastusta. Apua esimerkiksi laskun<br />

maksamiseen verkossa tai sähköpostin käyttöön.<br />

Järjestäjä Auralan setlementti ry.<br />

Verkosta virtaa!<br />

joka toinen keskiviikko klo 12 – 14<br />

(16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4. ja<br />

24.4.) Opastusta tietokoneiden, tietoverkon ja<br />

sähköisten palvelujen käyttöön.<br />

Palvelu suunnattu senioreille (65+).<br />

Järjestäjä: EKL<br />

Terveyspiste<br />

ti klo 12–14 (29.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 28.5.)<br />

Terveys- ja hyvinvointipisteestämme saa maksutonta<br />

henkilökohtaista neuvontaa terveysasioissa,<br />

verenpaineen mittausta, mukavaa ja<br />

leppoisaa yhdessäoloa. Terveyspisteeseen voi<br />

tulla ilman ajanvarausta ja paikalla on yksi tai<br />

kaksi vapaaehtoista terveydenhuollon ammattilaista.<br />

Järjestäjä: Punainen Risti<br />

PAKOPELI - End of the world -<br />

ke 9.1. klo 16 ja 18<br />

ma 14.1. klo 16 ja 18<br />

Varaa peliaika ja kokeile!<br />

Pakohuone eli Escape Room on toiminnallinen<br />

peli, jossa aikaa vastaan<br />

ratkotaan erilaisia koodeja<br />

ja päättelytehtäviä. Pelaajat<br />

”lukitaan” huoneeseen, josta<br />

heillä on 35min aikaa paeta.<br />

Ilmastonmuutosaiheinen<br />

pakohuonepeli yhdistää<br />

kirjallisuuskasvatusta, tiedonhankintaa<br />

sekä globaalikasvatusta.<br />

Sopii parhaiten 4-8 pelaajalle.<br />

Peli on sitä haastavampi,<br />

mitä pienemmässä ryhmässä<br />

sen toteuttaa.<br />

Kielikahvila<br />

ma klo 16.30 – 18 (4.2.–29.4.; ei 22.4.)<br />

TULE PUHUMAAN SUOMEA kielikahvilaan!<br />

Kielikahvilassa pääset harjoittelemaan suomen<br />

kieltä mukavassa tunnelmassa.<br />

Kielen alkeet olisi hyvä osata.<br />

Osallistuminen on maksutonta.<br />

Jännittää ei tarvitse – rohkeasti mukaan!<br />

Tuo kaverisikin!<br />

Dekkarilukupiiri<br />

to klo 17.30–19<br />

Lukupiiri on kaikille avoin! Kevääksi 2019 on<br />

koottu kovaksikeitettyä ja kevyempää meiltä<br />

ja muualta.<br />

24.1. Stephen King: Mersumies<br />

21.2. Karin Fossum: Minä näen pimeässä<br />

21.3. Jan-Erik Fjell: Ilmiantaja<br />

25.4. Jari Salonen: Kuokkavieraat<br />

16.5. Volker Kutscher: Babylon Berlin.<br />

Vetäjä: Juha Soininen<br />

Runosmäen kirjaston lukupiiri<br />

klo 17–18.30<br />

(ke 16.1., to 14.2., to 14.3., to 11.4., to 9.5.)<br />

Tule mukaan lukemaan ja keskustelemaan<br />

valitusta kirjasta, vaikka yhdelle tapaamiselle.<br />

Aloitus Hiromi Kawakami romaanilla Sensei<br />

salkku.<br />

Lisätietoja: Kati Laine, kati.s.laine@turku.fi<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!