31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Puheenjohtajan mietteitä<br />

Kuluva vuosi <strong>2018</strong> on päättymässä. Ajatukset ovat jo vahvasti joulua koskevia ja<br />

tulevaan vuoteen suuntautuvia.<br />

On hyvä kuitenkin pohtia vielä mitä päättyvänä<br />

vuonna on saatu aikaan. Runosmäkiseura<br />

on pyrkinyt kuuntelemaan asukkaiden ajatuksia<br />

ja ehdotuksia Runosmäkeä koskevissa<br />

asioissa. Olemme saaneet paljon palautetta<br />

asioista, joissa nähdään korjaamisen tarvetta,<br />

kiitos siitä kaikille teille, jotka olette aktiivisesti<br />

olleet mukana.<br />

Päättyvästä vuodesta jää mieleen montakin<br />

asiaa, mm. kaupunginosaviikko ja siitä erityisesti<br />

Runosmäkipäivä monine tapahtumineen,<br />

jalkapallopeleineen ja kaupunginjohtaja Minna<br />

Arven vierailuineen.<br />

- Oli tärkeä saada kertoa kaupunginjohtajalle<br />

Runosmäen asioita ja myös niistä, joiden parantamiseen<br />

tarvitaan kaupungin apua.<br />

- Kesäretki vesibussilla Kuusistoon Invalidiyhdistyksen<br />

kesäkotiin oli myös mukava päiväretki.<br />

Kirjoitin viime Ruutisissa siitä miten tärkeä on,<br />

että kaupungin päättäjätkin alkavat arvostaa<br />

lähiöitä, niiden merkitystä ja tehtävää kaupunkikokonaisuudessa.<br />

Lokakuun “Ilo elää Runosmäessä”<br />

-tapahtumassa käsiteltiin kolmea aihetta,<br />

turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, luontoa<br />

ja luontoliikuntaa sekä ikäihmisten tulevaisuuden<br />

asumisvaihtoehtoja. Tapahtuma sai hyvän<br />

vastaanoton ja siellä käytettiin mielenkiintoisia<br />

puheenvuoroja. Tavoitteena oli, että voimme<br />

säilyttää Runosmäen hengen. Tilaisuudesta on<br />

kirjoitus toisaalla tässä lehdessä.<br />

Turun kaupunki palveluineen voivat kohdata.<br />

Seura pyrkii huomioimaan alueen epäkohtia ja<br />

parantamaan alueen asukasviihtyvyyttä.<br />

Kaupunginosaviikon osalta ohjelma on vielä<br />

auki. Runosmäkipäivä on varmasti toteutumassa.<br />

Runosmäkiseuralta on myös pyydetty<br />

musiikkitapahtumaa nuorille ja sen toteutusta<br />

parhaillaan suunnittelemme.<br />

Nyt kuitenkin joulu on jo ovella. Ruvetaan valmistautumaan<br />

ja rauhoitutaan läheistemme<br />

kanssa joulun viettoon.<br />

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua ja Uutta Vuotta<br />

2019 kaikille <strong>Ruutiset</strong> lehden lukijoille.<br />

Jorma Hellstén<br />

Puheenjohtaja<br />

Runosmäkiseura<br />

Runosmäkiseuran vuosi on mennyt työn merkeissä<br />

ja tuloksiakin on saatu. Kokonaisjäsenmäärä<br />

oli viimeisen tiedon mukaan 234, uusia<br />

jäseniä on liittynyt noin 20 kuluvan vuoden<br />

aikana. Kiitos liittyneille ja vielä harkitseville<br />

tervetuloa mukaan.<br />

Vuoden 2019 toiminnassa Runosmäkiseura<br />

pyrkii olemaan edelleen yhdistävä tekijä, jotta<br />

asukkaat, yrittäjät, yhteisöt, seurakunta ja<br />

JK. Uutena Vuotena tehdään aina myös uudenvuodenlupauksia.<br />

Oma lupaukseni on<br />

käyttää Runosmäen alueen palveluja kaikessa<br />

missä se on mahdollista. Suosittelen kaikille!<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!