31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Runosmäen vanhuskeskuksen<br />

joulukukkakeräys oli menestys!<br />

Lauantaina 1.12. järjestettiin hyvinvointi-pikkujoulut<br />

Hieroja Sari Lohvan ja TP Art & Nailsin tiloissa osoitteessa<br />

Raskinpolku 16 A. Tapahtumassa tehtiin asiakkaille<br />

hemmotteluhoitoja, joiden koko tuotto käytetään lyhentämättömänä<br />

Runosmäen vanhuskeskuksen joulukukkien<br />

hankintaan.<br />

Ihmisiä tuli runsaasti paikalle ja tunnelma oli oikein mukava.<br />

Rahapotti, joka saatiin kerättyä tapahtuman aikana<br />

oli 230€:a. Yhteistyössä Parrantien Kukan sekä Kukkatukku<br />

Mark Greenin kanssa saamme tällä summalla vanhuskeskuksen<br />

jokaiselle 12:sta osastolle upeat pöytäasetelmat.<br />

Lisäksi Kukkatukku Mark Green lahjoittaa jouluisia<br />

amarylliksiä yksinäisten asukkaiden huoneisiin.<br />

Kukat toimitetaan viikkojen 50 ja 51 aikana.<br />

Sydämellinen kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!<br />

Yhteistyössä<br />

TP Art & Nails / Tiia Puputti<br />

Hieroja Sari Lohva<br />

Piian Jalkahoito<br />

Nosh-edustaja Hanna Kannisto<br />

Amway-edustaja Minna Heikkilä<br />

Parrantien Kukka<br />

Kukkatukku Mark Green<br />

<strong>Ruutiset</strong> Ristikon voittajat<br />

Lehti 1/<strong>2018</strong><br />

K-Market Runoksen tuotepalkinto ja<br />

Luontoristikko-lehti<br />

Cristina Andersson, Nina Painilainen,<br />

Seija Sinisalo, Teija Shuuya,<br />

Marja Martemo<br />

Lehti 2/<strong>2018</strong><br />

K-Market Runoksen tuotepalkinto<br />

ja Luontoristikko-lehti<br />

Toive Rintala, Katri Valtonen, Ulla<br />

Jaakkola, Reetta Vähätalo, Kaija<br />

Rytkönen<br />

Lehti 3/<strong>2018</strong><br />

K-Market Runoksen tuotepalkinto ja<br />

Luontoristikko-lehti<br />

Maj-Britt Kujanpää, Irmeli Kaipia, Marja-Leena<br />

Kaskinen, Marja-Liisa Tuomikoski,<br />

Anni Niemi<br />

Luontoristikko-lehti<br />

Maj-Britt Kujanpää, Elias Haihu, Tuire<br />

Rinne, Barbro Korsman, Leo Suominen<br />

22<br />

Luontoristikko-lehti<br />

Leena Vähätalo, Pirjo Yliportimo,<br />

Hilkka Jaatinen, Anja Reunanen,<br />

Sami Lampainen<br />

Luontoristikko-lehti<br />

Ritva Numminen, Helena Heinonen,<br />

Tuulikki Nitschke, Erkki Pasanen,<br />

Seija Sinisalo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!