31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Heijastin joka toisella<br />

suomalaisella<br />

Joka toinen suomalainen käyttää heijastinta. Silti valtaosa autoilijoista raportoi hankaluuksista<br />

havaita ilman heijastimia liikkuvia jalankulkijoita.<br />

Suomalaista huippuosaamista<br />

Jalankulkijaheijastin on Varsinais-Suomalainen keksintö 40-50 –luvun taitteesta. Heijastimien<br />

tuotanto- ja heijastustekniikka on kehittynyt viime vuosina valtavasti ja alan huippuosaaminen<br />

löytyy edelleen Suomesta.<br />

Heijastimet tahtovat syksyisin unohtua laatikoiden pohjalle, kun pimeys yllättää työmatkaliikkujat<br />

ja koululaiset. Heijastimen hyödyllisyydestä on siksi hyvä muistuttaa näin vuoden hämärimpänä<br />

aikana, sillä heijastinta käyttävä henkilö näkyy noin kolme kertaa kauempaa.<br />

Näkyminen antaa suojaa<br />

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista lähes puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä.<br />

Vuonna 2011 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat 20 pimeällä tai hämärällä<br />

tapahtunutta jalankulkijoiden kuolemantapausta. Näissä kolme neljästä (14) ei käyttänyt heijastinta.<br />

Heijastinta käyttämällä kuusi olisi eri todennäköisyyksin voinut pelastua kuolemalta.<br />

Vuoden pimeimpänä ajankohtana loka-tammikuussa sattuu 43 % jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista.<br />

Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyvät näille kuukausille.<br />

Käytä heijastinta oikein<br />

Kiinnitä riippuheijastin polven korkeudelle<br />

tienpuoleiselle sivulle. Heijastimen pitää päästä<br />

heilumaan vapaasti ja näkyä sekä eteen, taakse<br />

että sivulle.<br />

Myös stretch- tai jousiheijastin kiinnitetään tien<br />

puoleiselle sivulle ranteeseen tai kyynärvarteen.<br />

Mitä useampia heijastimia käytetään, sen paremmin<br />

autoilija näkee pimeässä tai hämärässä<br />

kulkevan jalankulkijan. Molemmin puolin kiinnitetyt<br />

heijastimet auttavat autoilijaa hahmottamaan<br />

tiellä kulkijan myös leveyssuunnassa.<br />

Heijastinliivienkin käyttöä kannattaa harkita,<br />

myös rakkaalle lemmikille jos sellainen kulkee<br />

mukana.<br />

Sprayt, langat ja heijastavat tekstiilit<br />

Viime vuosina ovat yleistyneet erilaiset heijastavat tuotteet - on lankaa, sprayta ja heijastavia<br />

takkeja sekä pipoja. Tuotteiden laatu on testeissämme vaihdellut, mutta pääsääntöisesti kaikki<br />

ovat hyviä lisiä varsinaiselle heijastimelle. Oikeasta heijastimesta löytyy hyväksyntä EN13356 ja<br />

sen voi saada vain tuote, jonka heijastuskyky ja -pinta-ala ovat riittäviä.<br />

Heijastimen kohdalla överit on tosiaankin parempi kuin vajarit.<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!