31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ura eteni Runosmäessä<br />

Pyykkönen oli jo toinen jalka ovenraossa<br />

matkalla toisen huoltoyhtiön toimitusjohtajan<br />

tehtäviin, kun Runosmäen Lämmössä tuli paikka<br />

avoimeksi ja hänet houkuteltiin jäämään<br />

taloon.<br />

Pyykkönen näkee työnsä toimitusjohtajana<br />

niin, että toiminnalle tulee luoda moottori, sitten<br />

on pidettävä langat käsissä ja pyöritettävä<br />

koko palettia. Tämä on hänelle tuttua jo yrittäjäajoilta.<br />

Samalla häntä on kiinnostaa kehittää<br />

alaa. Esimerkiksi saunaremontteja tehdään taloyhtiöihin<br />

kymmenillä tuhansilla euroilla, silti<br />

saunomismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.<br />

Osa ihmisistä tekee vuorotyötä ja ainoa oikea<br />

hetki saunoa ei olekaan klassikko keskiviikko<br />

tai lauantai.<br />

Runosmäessä toimii myös kaukovalvonta, jota<br />

Turun alueella muualla ei ole juuri missään. Se<br />

on iso asia, joka kannattaa tuoda esiin. Kaukovalvonnan<br />

avulla kulutustietoja, lämpötiloja<br />

ja kosteutta pystytään seuraamaan antureilla.<br />

Näin voidaan sekä säätää arvoja, että lämpöä<br />

riittää joka kotiin, mutta voidaan myös säästää<br />

Alue on jo saanut uutta ryhtiä<br />

Isännöitsijänä Pyykkönen on perehtynyt korjaushankkeisiin<br />

ja niiden läpiviemiseen. Nyt<br />

hän katsoo taloyhtiöiden asioita isompana<br />

kokonaisuutena. Hän näkee, että Runosmäessä<br />

korjauskustannukset ovat kohtuullisia.<br />

Muutamalla sadalla eurollakin neliötä kohden<br />

saa paljon aikaan.<br />

– Vaikka tehtäisiin kaikki julkisivut ja kaikki<br />

asiat laitettaisiin kuntoon pahimmassakin<br />

tapauksessa kustannukset olisivat vain vähän<br />

toista tonnia neliötä kohti.<br />

Tätä on hyvä verrata keskusta-asuntojen<br />

hintoihin, jotka maksavat helposti 5000-7000<br />

euroa neliö. Asumiskustannukset ovat Runosmäessä<br />

aivan eri luokkaa.<br />

– Täällä on loistavat yhteydet, pääset muutamassa<br />

minuutissa palvelujen ääreen, kun<br />

busseja menee jatkuvasti. Alueen houkuttelevuus<br />

nousee sen myötä, kun peruskorjaukset<br />

on tehty, mikä tulee näkymään myös<br />

asuntojen hinnoissa. Runosmäestä tulee<br />

pitkäksi aikaa turvattu lähiö, kun vielä saadaan<br />

lämpöpuoli kuntoon, Pyykkönen toteaa.<br />

Täysin uusi<br />

autopesu!<br />

Nyt voit ajaa myös suoraan pesuun ostamalla<br />

ohjelman maksuautomaatista debit- tai credit kortilla.<br />

Meiltä pesulahjakortit<br />

pukinkonttiin!<br />

NESTE<br />

Uusi Imuri 24/7 mittarikentällämme.<br />

Toimii 1€ ja 2€ kolikoilla.<br />

YHTEISTYÖKUMPPANI<br />

Vuokrakärryt<br />

NESTE VESILAITOKSENTIE<br />

Neste Vesilaitoksentie Raisio<br />

Kai Oksanen, puh. 010 321 6380<br />

Ark. 6.30-20, la 8-18, su 10-18<br />

www.nestevesilaitoksentie.fi<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!