Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

U kunt de helderheid van

U kunt de helderheid van het flitslicht selecteren. Selecteer de gewenste helderheid wanneer u fotografeert met een externe flitser (afzonderlijk verkrijgbaar) die compatibel is met dit product. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Flitser] - [Flitsniveau] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Hoog: Hiermee wordt het flitsniveau verhoogd. Normaal (standaardinstelling): Normaal flitsniveau Laag: Hiermee wordt het flitsniveau verlaagd. [115] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Rode-ogenvermind. (Alleen bij het aansluiten van een externe flitser) Voorkom rode ogen door de voorflits te activeren voordat de flitser flitst. Stel deze functie in wanneer u fotografeert met een externe flitser (afzonderlijk verkrijgbaar) die compatibel is met dit product. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Flitser] - [Rode-ogenvermind.] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Uit (standaardinstelling): Gebruikt geen rode-ogenvermindering om rode ogen te voorkomen. Aan ( ): Gebruikt rode-ogenvermindering om rode ogen te voorkomen. Opmerking Het resultaat van rode-ogenvermindering is sterk afhankelijk van individuele verschillen en andere omstandigheden. De rode-ogencorrectie werkt niet bij automatische opnamen met [Lach-sluiter].

[116] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Mijn stemonderdruk. U kunt de stem van het onderwerp duidelijk opnemen door het stemvolume van de degene die de film opneemt te dempen. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Microfoon] - [Mijn stemonderdruk.]. Beschrijving van menu-items Uit (standaardinstelling): Dempt de stem van degene die de film opneemt niet. Aan ( ): Dempt de stem van degene die de film opneemt en neemt de stem van het onderwerp duidelijk op. Opmerking Stel [Mijn stemonderdruk.] in op [Uit] als u een film wilt opnemen zonder dat het stemvolume van degene die de film opneemt wordt gedempt. Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunt u het stemvolume van degene die de film opneemt, mogelijk niet naar verwachting dempen. De functie [Mijn stemonderdruk.] wordt niet geactiveerd zolang een externe microfoon is aangesloten op dit product. [117] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Ingeb. zoom microf. U kunt een film opnemen met helder geluid dat overeenkomt met de zoompositie. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Microfoon] - [Ingeb. zoom microf.] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Uit (standaardinstelling): De microfoon neemt niet op volgens het in- of uitzoomen. Aan ( ):