Views
6 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

De accu bevestigen

De accu bevestigen Bevestig de accu aan dit product. 1. Sluit het LCD-scherm en schuif de beeldzoeker in, en bevestig vervolgens de accu ( ). Breng de inkeping op dit product op één lijn met het uitstekende deel op de accu en schuif de accu vervolgens omhoog. De accu verwijderen Schakel dit product uit. Verschuif de accu-ontgrendelingsknop ( ) en verwijder de accu ( ). Opmerking U kunt alleen accu's van de V-serie gebruiken in dit product en geen InfoLITHIUM-accu. U kunt de NP-FV30 InfoLITHIUM-accu niet gebruiken in dit product. Als u dit product ongeveer 2 minuten niet gebruikt, wordt het standaard automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen (Stroombesparing). [11] Hoe te gebruiken Aan de slag Voorbereidingen voor de stroombron De accu opladen met de netspanningsadapter Laad de accu op met de bijgeleverde netspanningsadapter. Bevestig de accu van tevoren aan het product.

1. Sluit het LCD-scherm. Schuif de beeldzoeker in wanneer deze uitgetrokken is. 2. Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op dit product en een stopcontact . Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt oranje. Het POWER/CHG (opladen)-lampje dooft wanneer de accu volledig is opgeladen. Verbreek de verbinding tussen de netspanningsadapter en de DC IN-aansluiting van dit product. A: Netspanningsadapter B: Netsnoer C: DC IN-aansluiting D: Breng de markering op de DC-stekker op één lijn Opmerking Neem de volgende opmerkingen over het gebruik van de netspanningsadapter in acht. Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u dit product gebruikt. Gebruik de netspanningsadapter niet in een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel. Zorg ervoor dat u de DC-stekker van de netspanningsadapter of accu-aansluiting niet kortsluit met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken. Hint Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.