Views
6 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

3. Draai de keuzeknop

3. Draai de keuzeknop MANUAL om de IRIS (diafragma) bij te stellen. Wanneer de instelwaarde oplicht, kan de IRIS (diafragma) worden bijgesteld met de keuzeknop MANUAL. Om de instelling terug te zetten op automatisch aanpassen Druk nogmaals op de IRIS-knop. wordt naast de IRIS (diafragma)-waarde weergegeven. Hint Deze functie is nuttig wanneer u de achtergrond van een beeld wilt vervagen of juist scherper wilt maken. [26] Hoe te gebruiken Opnemen De opnamehelderheid handmatig wijzigen De sluitertijd aanpassen De procedure om de sluitertijd in te stellen is als volgt. 1. Druk op de PROGRAM AE-knop om de IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd en belichting in te stellen op [Autom.]. 2. Druk op de SHUTTER SPEED-knop om de sluitertijd in te stellen op handmatig. Iedere keer dat u de knop indrukt, verspringt de instelling tussen handmatig en automatisch. 3. Draai de keuzeknop MANUAL om de sluitertijd bij te stellen. Om de instelling terug te zetten op automatisch aanpassen Druk nogmaals op de SHUTTER SPEED-knop. weergegeven. wordt naast de sluitertijd-waarde Hint Bewegende objecten die u opneemt zullen er anders uitzien afhankelijk van de sluitertijd. Stel een kortere sluitertijd in wanneer u een snel bewegend object duidelijk en zonder vervaging wilt opnemen, en stel een langere sluitertijd in wanneer u de beweging van een

ewegend object wilt benadrukken. U kunt de sluitertijd als volgt instellen. tussen 1/8 en 1/10.000 seconden in film-opnamemodus op 60p(*)/50p(**)/30p(*) tussen 1/6 en 1/10.000 seconden in film-opnamemodus op 24p(*)/25p(**) tussen 1/8 en 1/1.000 seconden in foto-opnamemodus * Modellen met het NTSC-kleursysteem ** Modellen met het PAL-kleursysteem Automatisch scherpstellen is moeilijk bij een langere sluitertijd. Wij bevelen aan om handmatig scherp te stellen, waarbij het product is bevestigd op een statief. Wanneer u tijdens het opnemen [Vloeinde lngz.OPN.] gebruikt, kunt u de sluitertijd handmatig aanpassen tussen 1/250 - 1/10.000 seconden. Wanneer u tijdens het opnemen [Hogesnelheids- OPN.] gebruikt, worden de in te stellen tijden gewijzigd in 1/125 - 1/10.000 seconden. Wanneer u opneemt in het licht van TL-lampen, natriumlampen, kwiklampen of LEDverlichting, kunnen er horizontale banen optreden op het LCD-scherm. U kunt dit wellicht verbeteren door de sluitertijd aan te passen. [27] Hoe te gebruiken Opnemen De opnamehelderheid handmatig wijzigen De lichtgevoeligheid (ISO) aanpassen De procedure om de lichtgevoeligheid (ISO) in te stellen is als volgt. Stel de lichtgevoeligheid (ISO) bij wanneer u de lichtgevoeligheid niet wilt vergroten met de AGC (Auto Gain Control). 1. Druk op de PROGRAM AE-knop om de IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd en belichting in te stellen op [Autom.]. 2. Druk op de GAIN/ISO-knop om de lichtgevoeligheid (ISO) in te stellen op handmatig. Iedere keer dat u de knop indrukt, verspringt de instelling tussen handmatig en automatisch. 3. Draai de keuzeknop MANUAL om de lichtgevoeligheid (ISO) bij te stellen. Om de instelling terug te zetten op automatisch aanpassen Druk nogmaals op de GAIN/ISO-knop. wordt naast de lichtgevoeligheids-(ISO) waarde