Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

[202] Probleemoplossing

[202] Probleemoplossing Probleemoplossing Bij problemen Bij problemen Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. 1. Zie de items onder "Probleemoplossing" en controleer dit product. 2. Koppel de spanningsbron los en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan. Schakel vervolgens dit product in. 3. Voer [Initialiseren] uit. Als u op [Initialiseren] drukt, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling. 4. Neem contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. [203] Probleemoplossing Probleemoplossing Algemeen Het toestel wordt niet ingeschakeld. Bevestig een opgeladen accu aan dit product. De stekker van de netspanningsadapter zit niet in het stopcontact . Steek deze in een stopcontact . [204] Probleemoplossing Probleemoplossing Algemeen Dit product functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld. Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan.

[205] Probleemoplossing Probleemoplossing Algemeen De menu-instellingen zijn automatisch gewijzigd. Wanneer Intelligent automatisch is geactiveerd, worden bepaalde menu-instellingen in verband met de beeldkwaliteit automatisch gewijzigd. De volgende menu-items keren terug naar de standaardinstellingen als u schakelt tussen de filmopnamestand en de foto-opnamestand, en tussen afspeelstanden. [ Fader] [ Zelfontsp.] [206] Probleemoplossing Probleemoplossing Algemeen Dit product wordt warm. Dit product kan tijdens gebruik warm worden. Dit duidt niet op een storing. [207] Probleemoplossing Probleemoplossing Algemeen Intelligent automatisch is uitgeschakeld. De instelling Intelligent automatisch wordt geannuleerd wanneer de volgende instellingen worden gewijzigd: [Vloeinde lngz.OPN] [Golfopname] [Hogesnelheids- OPN.] [Witbalans] [Spotmeter/-focus] [Spotmeter] [Spotfocus] [Belichting] [Scherpstellen] [AGC-limiet] [AE keuze] [Low Lux]