Views
6 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Richt dit product nooit

Richt dit product nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing in het product veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering. Gebruik of bewaar dit product en accessoires niet onder de volgende omstandigheden: In een extreem warme, koude of vochtige ruimte. Stel ze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 ˚C , zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen. In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen. Er kan een storing optreden in het product. In de buurt van sterke radiogolven of straling. Dit product kan mogelijk niet goed opnemen. In de buurt van tuners zoals TV's of een radio. Er kan ruis optreden. Op zandstranden en in stoffige omgevingen. Zand en stof kunnen in dit product komen en een storing veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Bij het raam of buiten, waar het LCD-scherm, de beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht kunnen worden blootgesteld. Dit beschadigt de binnenkant van het LCD-scherm of de beeldzoeker. Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld. Zorg ervoor dat het product niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als het product nat wordt, kunnen er storingen optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in het product terechtkomen, dan dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen. Wees vooral voorzichtig met de lens. Houd het LCD-scherm en de beeldzoeker gesloten wanneer u het product niet gebruikt. Bedien het product niet als er iets omheen is gewikkeld, bijvoorbeeld een handdoek. Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken. Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen. Gebruik geen vervormde of beschadigde accu. Houd de metalen contactpunten goed schoon. Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is gelekt: Neem contact op met de een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Spoel vloeistof af die op uw huid is terechtgekomen. Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast u uw ogen met veel water en raadpleegt u een arts. Wanneer u dit product langere tijd niet gebruikt Om het product lange tijd in optimale conditie te houden, schakelt u het ongeveer één keer per maand in en laat u wat beelden opnemen en afspelen. Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt. Opmerking over de temperatuur van dit product/de accu Als dit product of de accu heel warm of koud worden, kunt u er mogelijk niet mee opnemen of afspelen doordat er in die situaties beveiligingsfuncties worden geactiveerd In dit geval verschijnt er een aanduiding op het LCD-scherm of in de beeldzoeker.

Opmerkingen over het opladen via de ingebouwde USB-kabel Mogelijk kunt u niet via alle computers opladen. Indien u dit product aansluit op een laptop die niet is verbonden met een stroombron, wordt de accu van de laptop verder ontladen. Laat dit product niet op die manier aangesloten op een computer. Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB-hub werkt niet gegarandeerd. Dit product werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USB-apparaat dat met de computer wordt gebruikt. LCD-scherm Druk niet te hard op het LCD-scherm, dit kan vreemde kleuren en schade veroorzaken. Als u dit product gebruikt in een koude omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een storing. Dit duidt niet op een storing. Tijdens het gebruik van dit product kan de achterkant van het LCD-scherm warm worden. Dit duidt niet op een storing. Multi-interfaceschoen Bij gebruik van een speciale microfoon of draagbare luidspreker, worden deze samen met dit product in- of uitgeschakeld. Raadpleeg voor nadere informatie de gebruiksaanwijzing die bij uw accessoire wordt geleverd. Als u een accessoire wilt bevestigen, plaatst en bevestigt u het accessoire op de Multiinterfaceschoen door het omlaag te drukken en naar voren te schuiven totdat het niet verder kan. Verwijder het accessoire door het omlaag te drukken. Als u films opneemt met een externe flitser (afzonderlijk verkrijgbaar) die is aangesloten op de Multi-interfaceschoen, schakelt u de externe flitser uit om te voorkomen dat het oplaadgeluid wordt opgenomen. Als een externe microfoon (afzonderlijk verkrijgbaar) is aangesloten, heeft deze prioriteit boven de ingebouwde microfoon. ZEISS-lens Dit product is uitgerust met een ZEISS-lens die is ontwikkeld door ZEISS in Duitsland in samenwerking met Sony Corporation en produceert beelden van superieure kwaliteit. De lens maakt gebruik van het MTF(*)-meetsysteem voor videocamera's en biedt een kwaliteit die kenmerkend is voor een ZEISS-lens. Ook is de lens van dit product voorzien van een T*-coating voor het onderdrukken van ongewenste reflectie en voor het natuurgetrouw reproduceren van kleuren. * MTF= Modulation Transfer Function. De cijferwaarde geeft aan hoeveel licht afkomstig van het onderwerp door de lens wordt opgevangen. Over de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu