Views
7 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

selecteer [abc], raak

selecteer [abc], raak het twee keer aan om "b" weer te geven - selecteer [def] en raak het een keer aan om "d" weer te geven. 3. Spatie Een spatie invoeren. 4. Invoervak De tekens die u invoert, worden in het vak weergegeven. geeft de maximale tekstlengte weer. 5. Cursor verplaatsen De cursor in het invoervak wordt naar rechts of links verplaatst. 6. Wissen Het teken voor de cursor wordt gewist. 7. Het eerstvolgende teken wordt ingevoerd als hoofdletter of omgekeerd. 8. OK De invoer bevestigen. Selecteer om het invoeren van tekst te annuleren. [85] Hoe te gebruiken Menubediening Opnamefunctie Film U kunt de filmopnamestand selecteren. 1. - [Opnamefunctie] - [Film]. [86] Hoe te gebruiken Menubediening Opnamefunctie Foto U kunt de foto-opnamefunctie selecteren. 1. - [Opnamefunctie] - [Foto]. [87] Hoe te gebruiken Menubediening Opnamefunctie

Vloeinde lngz.OPN. Dit product legt snelle acties of bewegingen die ongeveer 3 seconden duren, vast als een ongeveer 12 seconden durende slow-motionfilm. 1. - [Beeldkwal./Formaat] - [ Bestandsindeling] - [ AVCHD]. 2. - [Opnamefunctie] - [Vloeinde lngz.OPN.]. 3. Selecteer / om het moment te wijzigen waarop het product begint op te nemen. [3sec na] (standaardinstelling): Dit product legt gedurende ongeveer 3 seconden filmbeelden vast nadat u op de START/STOP-knop hebt gedrukt. [3sec voor]: Dit product legt gedurende ongeveer 3 seconden filmbeelden vast voordat u op de START/STOP-knop hebt gedrukt. 4. Druk op de START/STOP-knop. [Opnemen...] verdwijnt wanneer de opname is voltooid. Opmerking U kunt geen geluid opnemen. De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van normale opnamen. [ Opnamefunctie] wordt automatisch ingesteld op [Standaard ]. [88] Hoe te gebruiken Menubediening Opnamefunctie Golfopname Deelt 2 seconden snelle beweging op in frames die dan worden opgenomen als een film en foto's. Bij het afspelen kunt u dan de beweging bekijken, wat handig is om bijvoorbeeld een golfswing of tennisbeweging te ontleden.