Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > n100 N ❑ Tabliczka dotykowa (strona 131) ❑ Klawiatura (strona 132) ❑ Dyskietki (strona 133) ❑ Audio/wideo (strona 134) ❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 136) ❑ Urządzenia peryferyjne (strona 137)

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n101 N Działanie komputera Co zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci. Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Odłącz wszelkie podłączone urządzenia USB, a następnie uruchom ponownie komputer. Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są podłączone do źródła zasilania i włączone. Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i włączony. Upewnij się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z monitorem. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę. Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa używaj tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem VAIO.