Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Przed użyciem >

Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO n 6 N 2. Dokumentacja w formie elektronicznej ❑ Podręcznik użytkownika VAIO — ogólne informacje o komputerze VAIO, w tym o korzystaniu z pomocy technicznej i rozwiązywaniu problemów. ❑ Aby otworzyć Podręcznik użytkownika VAIO, kliknij kolejno Start , Wszystkie programy i Podręcznik VAIO. Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — wyczerpujące źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji pomagających w nauce obsługi komputera. Aby uzyskać dostęp do funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna, albo przytrzymując naciśnięty klawisz Microsoft Windows, naciśnij klawisz F1.

Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO n 7 N 3. Witryny internetowe pomocy technicznej W przypadku wystąpienia problemów z komputerem VAIO uruchom program VAIO Care, który zawiera szereg opcji umożliwiających rozwiązanie większości problemów. Szczegóły zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 28). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem http://support.vaio.sony.eu/. Użytkownicy kontaktujący się z witryną pomocy technicznej VAIO będą proszeni o podanie numeru seryjnego komputera. Numer seryjny składa się z 15 cyfr i jest wyświetlany na dole okna programu VAIO Care; może także być umieszczony na dole tylnego panelu komputera albo we wnęce akumulatora. Dostępne są także następujące inne źródła informacji o komputerze VAIO: ❑ ❑ ❑ Forum dyskusyjne VAIO pod adresem http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, w którym można zadawać pytania innym członkom społeczności użytkowników komputerów VAIO. Witryna internetowa VAIO pod adresem http://www.vaio.eu/, zawierająca szczegółowe informacje o produktach Sklep internetowy Sony Style pod adresem http://www.sony.eu/store