Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n102 N Co zrobić, jeśli świeci zielony wskaźnik zasilania, ale ekran pozostaje pusty? ❑ ❑ Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok ❑ przycisku Zamknij , a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. Jeśli ta procedura nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i pozostaw komputer na około pięć minut. Następnie podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i włącz ponownie komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n103 N Co zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować? ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby wyłączyć komputer. Jeśli komputer się nie wyłączy, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ❑ ❑ ❑ ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie. Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.