Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 28 N Używanie programu VAIO Care Za pomocą programu VAIO Care można regularnie kontrolować i optymalizować wydajność komputera. Należy także uruchamiać program VAIO Care w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z komputerem. Program VAIO Care zaproponuje sposoby rozwiązania problemu. Jak uruchomić program VAIO Care ❑ ❑ W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest włączony. W modelach bez przycisku ASSIST Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Care. ! Nie naciskaj przycisku ASSIST, kiedy komputer jest w trybie hibernacji. ✍ Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care. W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST naciśnięcie przycisku ASSIST w czasie, gdy komputer jest wyłączony lub w trybie hibernacji, powoduje uruchomienie programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue). Za pomocą programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue) można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows.

Używanie komputera VAIO > n 29 N Używanie komputera VAIO W tym rozdziale opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO. ❑ Używanie klawiatury (strona 30) ❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 32) ❑ Używanie przycisku specjalnego (strona 33) ❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 34) ❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 35) ❑ Używanie innych modułów/kart pamięci (strona 41) ❑ Korzystanie z Internetu (strona 46) ❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 47) ❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 48) ❑ Używanie z funkcji BLUETOOTH (strona 53)