Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 56 N Zatrzymywanie komunikacji BLUETOOTH Jak zatrzymać komunikację BLUETOOTH 1 Wyłącz urządzenie BLUETOOTH komunikujące się z komputerem. 2 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji BLUETOOTH, aby ustawić go w położeniu Off w oknie VAIO Smart Network.

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 57 N Uwagi dotyczące używania funkcji BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków: ❑ Występowanie przeszkód takich jak ściany ❑ Odległość między urządzeniami ❑ Materiał użyty do budowy ścian ❑ Bliskość urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych ❑ Zakłócenia radiowe i inne warunki środowiskowe ❑ Konfiguracja urządzeń ❑ Typ aplikacji ❑ Typ systemu operacyjnego ❑ Używanie jednocześnie funkcji BLUETOOTH i bezprzewodowej sieci LAN na tym samym komputerze ❑ Rozmiar przesyłanych plików Przy przesyłaniu dużych plików może niekiedy dojść do ich uszkodzenia, spowodowanego ograniczeniami standardu BLUETOOTH oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu. Wszystkie urządzenia z funkcją BLUETOOTH muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych. Wideo i audio mogą nie być zsynchronizowane w przypadku odtwarzania wideo w komputerze przy audio pochodzącym z przyłączonego urządzenia BLUETOOTH. Zdarza się to dość często podczas korzystania z technologii BLUETOOTH i nie oznacza awarii. Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia BLUETOOTH są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.