Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n104 N 6 Махнете стария модул на паметта по следния начин: ❑ Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1). Модулът на паметта се освобождава. ❑ Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2). 7 Извадете новия модул на паметта от опаковката.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n105 N 8 Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място. ! Не докосвайте други компоненти по дънната платка, освен модула на паметта. Ако ще инсталирате само един модул памет, задължително използвайте по-ниско разположения слот. Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдлъбнатината на модула с малката издатина в отворения слот. Не поставяйте модула с памет в слота с неправилна ориентация, тъй като това може да повреди слота и модула. 9 Поставете обратно капака на отделението на модула на паметта. 10 Затегнете винтовете от долната страна на компютъра. 11 Поставете отново батерията и включете компютъра.