Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 80 N Свързване на телевизор към HDMI входящ порт Можете да свържете телевизор към входящия HDMI порт на компютъра. Свързване на телевизор към компютъра ! За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 160). 1 Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт. 2 Включете единия край на HDMI кабела (2) към HDMI порта (3) на компютъра, а другия край – към телевизора. 3 Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал. 4 Настройте системата за конфигуриране на телевизора. ! Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации. ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 81 N Възпроизвеждане на Blu-ray 3D Disc носители Някои функции и опции може да не са налични на вашия компютър. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. На моделите с Blu-ray Disc устройство можете да възпроизвеждате Blu-ray 3D Disc носители и да гледате триизмерни изображения на дисплей с възможност за триизмерен образ, например 3D телевизор, като свържете дисплея с компютъра посредством HDMI кабел. ! Уверете се, че следвате инструкциите в ръководствата, които идват с компютъра VAIO, когато разглеждате 3D изображения. За гледане на триизмерни изображения задължително използвайте очилата за 3D, указани от производителя на телевизора. ✍ Вж. ръководството, включено в комплекта на вашия 3D телевизор, за подробна информация относно функцията за 3D. 1 Следвайте стъпките в Свързване на телевизор към компютъра (стр. 80), за да свържете вашия 3D телевизор с компютъра посредством HDMI кабел и да настроите системата за конфигуриране на телевизора. ✍ На модели, които разполагат само с графични карти AMD Radeon или Intel HD, пропуснете следващата стъпка 2 и отидете на стъпка 3. 2 На модели с Dynamic Hybrid Graphics System (графични карти AMD Radeon и Intel HD) превключете режима на работа на PowerDVD BD на Power Saving. ✍ За информация относно избирането на режима на работа вж. Избор на режими на работа (стр. 91). 3 Натиснете клавишите Fn + F7, за да превключите изходящия видеосигнал към външен дисплей. 4 Щракнете върху Старт, Всички програми, CyberLink PowerDVD BD, след което върху CyberLink PowerDVD BD.