Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на източника на захранване n114 N Използване на източника на захранване ❑ ❑ ❑ Не включвайте към същия електрически контакт други електроуреди, като например фотокопирна машина или шредер. Можете да купите ел. разклонител с предпазител от токови удари. Това устройство помага за предотвратяване на щети по компютъра, причинени от токови удари, като например при гръмотевична буря. Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток или оригинални продукти на Sony. Не използвайте друг тип адаптер за променлив ток, тъй като това може да доведе до неизправност.

Предпазни мерки > Използване на вградената камера n115 N Използване на вградената камера ❑ ❑ Не драскайте и не зацапвайте зоната върху и около вградената камера, тъй като това може да доведе до изображения с лошо качество. Не позволявайте в лещите на вградената камера да попада пряка слънчева светлина, независимо от състоянието на захранване на компютъра, тъй като това може да доведе до неизправност на камерата.