Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на BLUETOOTH функцията n 72 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство За комуникиране с друго BLUETOOTH устройство първо трябва да настроите BLUETOOTH функцията. За информация относно настройването и използването на BLUETOOTH функцията вж. Помощ и поддръжка на Windows. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network или щракнете върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите. 3 Щракнете върху превключвателя до BLUETOOTH, за да го превключите на On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.

Използване на компютъра VAIO > Използване на BLUETOOTH функцията n 73 N Спиране на BLUETOOTH комуникации Спиране на BLUETOOTH комуникации 1 Изключете BLUETOOTH устройството, което комуникира с компютъра. 2 Щракнете върху превключвателя до BLUETOOTH, за да го превключите на Off в прозореца VAIO Smart Network.