Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на оптичното дисково устройство n 48 N ❑ ❑ Не превключвайте компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът възпроизвежда диск. За възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители на модели с Dynamic Hybrid Graphics System (графични карти AMD Radeon и Intel HD) превключете режима на работа на PowerDVD BD на Power Saving. За информация относно избирането на режима на работа вж. Избор на режими на работа (стр. 91).

Използване на компютъра VAIO > Използване на оптичното дисково устройство n 49 N Бележки за регионалните кодове Индикаторите за регионалния код, изписани на дисковете или на техните опаковки, указват в кой регион и на какъв вид плейър може да се възпроизвежда даден диск. Ако регионалният код е указан като “all” (всички), въпросният диск може да се възпроизвежда в повечето региони по света. Ако регионалният код на даден диск се различава от кода на вашия регион, няма да можете да възпроизвеждате въпросния диск на компютъра си. За да разберете какъв е регионалният код на вашето местопребиваване, вж. долната таблица. Местопребиваване Регионален код Местопребиваване Регионален код Местопребиваване Регионален код Австралия* 4 Африка 5 Виетнам 3 Европа 2 Индия* 5 Индонезия* 3 Китай 6 Корея 3 Кувейт* 2 Малайзия* 3 Нова Зеландия* 4 Обединени арабски емирства* 2 Русия 5 Саудитска Арабия* 2 Сингапур* 3 Тайван 3 Тайланд* 3 Филипини* 3 Хонг Конг* 3 Южна Африка* 2 Япония* 2 * Регионалният код на оптичното устройство на вашия компютър не е зададен по подразбиране.