Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n156 N Какво трябва да направя, ако външните високоговорители не работят? ❑ Прегледайте съветите в Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? (стр. 155). ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. ❑ Проверете дали високоговорителите са свързани правилно и дали силата на звука е настроена достатъчно силно, за да чувате звук. ❑ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ❑ Ако високоговорителите имат бутон за заглушаване на звука, изключете бутона. ❑ Ако високоговорители работят с външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване. За повече информация вж. ръководството, придружаващо високоговорителите. ❑ Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. ❑ Изходното звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на изходното звуково устройство вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 160).

Отстраняване на неизправности > Тъчпад n157 N Тъчпад Какво да правя, ако тъчпадът не работи? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Възможно е да сте забранили тъчпада. Натиснете клавишите Fn + F1, за да го разрешите. Вж. Използване на тъчпада (стр. 37). Проверете дали към компютъра е свързана мишка. Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите Alt + F4, за да затворите приложението. Ако клавишите Alt + F4 не работят, натиснете клавиша на Windows веднъж, след което клавиша , няколко пъти, изберете Рестартиране с клавиша M или m, а след това натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, изберете стрелката до бутона Изключване с клавишите m и ,, след което натиснете клавиша Enter, изберете Рестартиране с клавиша M или m, а след това натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез клавишите Ctrl + Alt + Delete или бутона за захранването може да доведе до загуба на незаписаните данни.