Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n134 N Какво трябва да направя, ако заснетите изображения съдържат пропуснати кадри и прекъсвания на звука? ❑ ❑ ❑ Настройките за ефекти на софтуерното приложение може да са причинили изпускане на кадри. Вж. помощния файл, включен в софтуерното приложение, за повече информация. Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложенията, които не използвате в момента. Този проблем може да възникне, когато компютърът работи в режим на пестене на енергия, който намалява производителността на централния процесор. Вж. Избор на план на захранване (стр. 99), за да проверите текущия план на захранване. Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на клипове се виждат изпуснати кадри, когато компютърът работи на батерия? Батерията е на изчерпване. Включете компютъра към контакта. Какво трябва да правя, ако заснетите изображения трептят? Този проблем възниква, когато използвате камерата под флуоресцентни лампи, поради несъвпадение между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите шума от трептене, сменете ориентацията на камерата или яркостта на изображенията на камерата. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене.

Отстраняване на неизправности > Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) n135 N Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) Какво да направя, ако иконата на VAIO Smart Network не се показва в лентата на задачите? ❑ Щракнете върху лентата на задачите и проверете дали иконата на VAIO Smart Network се показва. ❑ Ако иконата на VAIO Smart Network не се показва в лентата на задачите, щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network, след което променете настройката за показване на иконата в лентата на задачите.