Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на тъчпада n 38 N ✍ Можете да забраните или разрешите тъчпада, като натиснете клавишите Fn + F1. Можете също така да използвате VAIO Control Center, за да промените настройките на тъчпада. ! Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции с курсора ще можете да използвате само клавиатурата.

Използване на компютъра VAIO > Използване на бутоните със специални функции n 39 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Бутон със специална функция Бутон ASSIST Функции Стартира програмата VAIO Care, ако бъде натиснат, докато компютърът е включен. Докато компютърът е изключен, натискането на бутона ASSIST стартира VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue служи за възстановяване на компютъра в случай на крайна необходимост, например ако Windows не се стартира. За допълнителна информация вж. Използване на “VAIO Care” (стр. 32). ! Не натискайте бутона ASSIST, докато компютърът е в режим на хибернация. Бутон WEB При натискане на бутона WEB, докато компютърът се намира в нормален режим, се стартира уеб браузърът, зададен по подразбиране за този бутон. При натискане на бутона WEB, когато компютърът е изключен, се активира функцията за бърз достъп до уеб и се стартира браузърът, използван от тази функция. За допълнителна информация вж. Използване на функцията за бърз достъп до уеб (стр. 40). ! Бутонът WEB не функционира, когато компютърът се намира в режим на заспиване или режим на хибернация. Бутон VAIO Изпълнява задачата, която е назначена към бутона по подразбиране. Можете да промените назначението по подразбиране с помощта на VAIO Control Center.