Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > n 90 N Персонализиране на компютъра VAIO Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Също така ще научите как се използва и персонализира изгледът на софтуера и помощните програми на Sony. ❑ Избор на режими на работа (стр. 91) ❑ Задаване на парола (стр. 92) ❑ Използване на VAIO Control Center (стр. 98) ❑ Използване на VAIO Power Management (стр. 99)

Персонализиране на компютъра VAIO > Избор на режими на работа n 91 N Избор на режими на работа Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. На модели с Dynamic Hybrid Graphics System (графични карти AMD Radeon и Intel HD) компютърът автоматично превключва видео контролера, за да осигури оптимална производителност в зависимост от изпълняващото се софтуерно приложение. Ако искате да промените режима на работа за конкретни софтуерни приложения, като например софтуерни приложения за видео и изображения, можете ръчно да избирате режима за всяко софтуерно приложение, като следвате стъпките по-долу. ✍ За възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители на модели с Dynamic Hybrid Graphics System превключете режима на работа на PowerDVD BD на Power Saving. Избор на режим на работа 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Configure Switchable Graphics. Ще се покаже прозорецът за избор на производителност. 2 Щракнете върху бутона до желаното софтуерно приложение, за да изберете режима на работа.